Economie

Acuzații nefondate la Primăria Mereni

Camera de Conturi Teleorman a desfășurat, în anul 2017, un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Mereni, iar în urma acestuia au fost constatate unele abateri şi au fost dispuse, totodată, măsuri şi recomandări menite să remedieze neregulile identificate.

În raportul Camerei de Conturi s-a notat că, în perioada octombrie 2014 – iunie 2017, din bugetul comunei Mereni, s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor spor de dificultate, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora, după caz, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 318.000 de lei.

Totodată, a fost reținut că în exercițiul bugetar 2015, din bugetul comunei Mereni au fost achitate, fără bază legală secretarului comunei și referentului agricol, prime de vacanță aferente perioadei 2015 – 2016, în valoare de 7.000 de lei.

Pe de altă parte, în exercițiile bugetare 2015 – 2017, din bugetul comunei Mereni a fost decontată, fără bază legală, contravaloarea unor “servicii de consultanță și asistență lunară utilizare certificat digital calificat” la preţuri supraevaluate şi fără ca plățile astfel efectuate să aibă la bază documente justificative care să ateste necesitatea, realitatea, exactitatea şi prestarea serviciilor respective, suma estimată a abaterii fiind de 9.000 de lei.

De asemenea, în exercițiile bugetare 2014 – 2017, precum şi în perioada următoare, până la data încheierii misiunii de audit, din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal contravaloarea unor servicii de “implementare, asistență software și de service pentru asigurarea funcționării sistemului informatic financiar – contabil “Impozite și taxe”, în condițiile în care la nivelul entității auditate acest soft nu a fost implementat nici până la data finalizării misiunii de audit, suma abaterii fiind, în acest caz, estimată la 14.000 de lei

În raportul Camerei de Conturi s-a notat și că din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal, în exerciţiile bugetare 2015-2017, contravaloarea unor servicii de asigurare consiliere, pentru realizarea de situații financiare lunare, trimestriale şi anuale, care potrivit atribuțiilor prevăzute în fișa postului sunt responsabilitatea exclusivă a contabilului entităţii. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 57.000 de lei, se arată în raportul dat publicităţii de Camera de Conturi Teleorman.

Totodată, s-a reținut și că în exercițiul bugetar 2016, din bugetul comunei Mereni a fost decontată nelegal contravaloarea unor “servicii de Reambulare Topografică reprezentând întocmire și depunere documentație Topografică în coordonare stereo 1970 în vederea obținerii, în numele beneficiarului de contract, a avizului de le oficiul de Cadastru pentru P.U.G. (plan urbanistic general) în comuna Mereni”, în condițiile în care Primăria comunei Mereni deja achiziționase serviciile în cauză, suma estimată a abaterii în acest caz fiind de 113.000 de lei

Reprezentanții Primăriei Mereni au contestat, însă, raportul Camerei de Conturi Teleorman și au câștigat, în primă instanță, la Tribunalul Teleorman. În sentința dată pe 12 martie 2019, de magistrații Tribunalului Teleorman, una favorabilă UAT Mereni , se arată că “Tribunalul va admite contestația formulată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mereni în contradictoriu cu pârâta Camera de Conturi Teleorman; va anula încheierea nr. 1593/08.12.2017 emisă de Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Camerei de Conturi Teleorman și decizia nr. 26/23.10.2017 emisă de Camera de Conturi Teleorman”.

Curtea de Conturi a contestat sentința dată de magistrații Tribunalului Teleorman, fără succes însă, pentru că și magistrații Curții de Apel București au dat câștig de cauză Primăriei Mereni.

În sentința definitivă pronunțată de Curtea de Apel la data de 2 decembrie 2019, se arată că “examinând recursul de față prin prisma motivelor de casare invocate de autoritatea recurentă, prevăzute de art.488 pct.6 și 8 din Codul de procedură civilă, Curtea îl va respinge ca nefondat”. De asemenea, în sentința dată de magistrații Curții de Apel București, se arată că “se va menține sentința criticată ca fiind pronunțată cu respectarea prevederilor legale”. Sentința criticată este cea dată la data de 12 martie 2019, de magistrații Tribunalului Teleorman, una favorabilă UAT Mereni.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.