Economie

Vizarea carnetelor pentru renta viageră, pe ultima sută de metri

Începând cu luna martie, rentierii agricoli teleormăneni au început vizarea carnetului de rentier agricol în vederea acordării rentei agricole aferente anului 2012. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice, la sediul APIA, cu actul de identitate în original, carnetul de rentier agricol şi opţional document coordonate bancare pentru cei care vor ca banii să le fie viraţi direct în cont. În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte procura specială în original şi copie, plus cartea de identitate a mandatarului, în original şi în copie.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care trebuie să se prezinte la APIA cu următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces (original şi copie); certificat de moştenitor sau act de succesiune sau orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de moştenitor al defunctului (original şi copie); cartea de identitate sau buletinul moştenitorului (original şi copie); împuternicire sau declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); document coordonate bancare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro pe an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Plata se face în lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, din anul pentru care aceasta se datorează. De precizat că vizarea se poate face până în ultima zi a lunii august. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.