Economie

Vizarea carnetelor de rentă viageră se va încheia la finele lunii august

carnet-rentierAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor de rentă viageră că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, trebuie să se prezinte la sediul APIA până la data de 31 august anul în curs pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014. În judeţul Teleorman, sunt înregistraţi număr de 3.109 rentieri.

Rentierii agricoli pot intra în posesia rentei viagere aferentă anului 2014 doar dacă îşi vizează carnetul specific până la data de 31 august 2015, vizarea carnetelor de rentier agricol făcându-se la sediul judeţean al APIA Teleorman. La nivelul judeţului Teleorman, anul trecut şi-au vizat carnetele 2.558 de rentieri agricoli, din 3.109 rentieri înregistraţi la APIA Teleorman. Şi urmaşii rentierilor pot beneficia de rentă agricolă aferentă anului 2014 dacă vor depune la APIA acte din care să reiasă calitatea de moştenitor. Până în prezent, mai mult de jumătate dintre rentieri şi-au vizat carnetele.

Renta nu este transmisibilă astfel că rentierii care decedează sunt scoşi din plată. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. Campania de vizare a documentelor a fost demarată în martie şi se va încheia la finele lunii august. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.