Economie

Vin bani la primării din Teleorman / Peste 24 milioane lei pentru 13 unități administrativ-teritoriale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 1.145.699.070,23 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 824 obiective finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” și prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Astfel, pentru Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, a fost plătită suma de 967.338.158,15 lei pentru 629 obiective aflate în execuție, iar, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, au fost decontate 178.360.912,08 lei pentru 195 de proiecte de investiții.

Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Din județul Teleorman, au primit bani 13 unități administrativ-teritoriale, pentru următoarele obiective de investiții: “Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Furculești, județul Teleorman” – 1.939.505,74 lei,

“Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere stație de epurare comuna Saelele, județul Teleorman” – 355.137,82 lei, “Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroșani, județul Teleorman” – 1.013.110,22 lei, “Modernizare străzi în comuna Mavrodin, județul Teleorman” – 1.925.882,3 lei, “Modernizare drumuri de interes local în comuna Segarcea-Vale, județul Teleorman” – 1.566.658,03 lei, “Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul Teleorman” – 2.328.184,73 lei, “Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere  în comuna Didești, județul Teleorman” – 410.312 lei, “Modernizare drumuri de interes local în comuna Răsmirești, județul Teleorman” – 3.428.002,43 lei, “Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman” – 1.377.423,2 lei, “Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Drăcșenei, județul Teleorman și branșare” – 107.100 lei, “Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul Teleorman” – 2.740.765,73 lei, “Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Mereni, județul Teleorman” – 2.075.889,41 lei, “Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman” – 441.157,91 lei, “Modernizare drumuri de interes local în comuna Dracea, județul Teleorman” – 2.572.998,92 lei, “Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia, județul Teleorman” – 1.991.995,12 lei.

Suma totală alocată pentru cele 13 primării este în valoare de 24.277.123,56 lei.

Comments are closed.