Economie

Un program de mare impact social – cărţile funciare eliberate gratuit şi în judeţul Teleorman – interviu cu Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

– Domnule preşedinte, este „mare fierbere” în judeţ pe tema cadastrului, care are un impact deosebit în rândul teleormănenilor, primăriile fiind cele care gestionează derularea acestui program  sub directa coordonare a OCPI Teleorman. De fapt, ce înseamnă acest program?

– Practic, este vorba de Programul naţional de cadastru şi carte funciară, care se desfăşoară în perioada 2015 – 2023 PNCCF. Acest program se derulează în toate judeţele ţării, cărţile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetăţeni. Avantajul Programului naţional de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI, are ca scop înregisrarea gratuită a tuturor proprietăţilor imobiliare din România într-un registru unic şi se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de ANCPI şi primării.

– Care este stadiul derulării acestui program în Teleorman?

– În ceea ce priveşte stadiul implementării PNCCF la nivelul judeţului Teleorman, înregistrarea gratuită a proprietăţilor la nivelul întregii localităţi Proiectul Cesar – Proiect privind Completarea Sprijinului UE pentru Restructurarea  Agriculturii  a avut în derulare lucrări de înregistrare sistematică pentru 5 localităţi:Orbeasca, Mârzanesti, Saelele, Frăsinet si Stejaru.

În anul 2016, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor  în cadrul  localităţilor: Orbeasca, Mârzăneşti, Saelele şi Frăsinet,  iar în anul 2018 au fost finalizate şi lucrările de înregistrare  de la nivelul localitaţii Stejaru.Pentru cele 5 localităţi au fost deschise  57. 393 cărţi funciare pentru o suprafaţă de 33.648 ha.

Înregistrarea gratuită a tuturor proprietăţilor se desfăşoară la nivelul întregii localităţi şi pentru Liţa, Ciuperceni, Segarcea Vale şi Traian cu termen de finalizare 2018, 2019, pentru o suprafaţă de aproximativ 22.000 ha şi pentru care se vor deschide estimativ, 34.732 cărţi funciare.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune  a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, din cadrul Regio 2014 – 2020. Proiectul se va derula în perioada 2018 – 2023 şi are un buget de aproape 313 milioane de euro. Implementarea proiecului trebuie să răspundă obiectivelor Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), privind înregistrarea tuturor proprietăţilor din România, dar şi Programul de Guvernare 2017-2020. In cadrul acestui program, în Teleorman vor beneficia de finanţare din fonduri structurale şi de investiţii următoarele 24 de localităţi: Blejeşti, Botoroaga, Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Drăgăneşti de Vede, Drăgăneşti Vlaşca, Gălăteni, Islaz, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, Nanov, Nenciuleşti, Olteni, Peretu, Rădoieşti, Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, Vârtoape şi Vedea. Precizăm că pentru 6 localităţi respectiv, Botoroaga, Blejeşti, Măldăeni, Peretu şi Troianul, au fost furnizate date necesare contractelor de finanţare aferente anului 2018.

– Ce le puteţi spune oamenilor, mai mult decât primarii, în ceea ce priveşte înregistrarea gratuită a proprietăţilor la nivel de sector cadastral?

– În conformitate cu prevederile OUG 35/2016 referitoare la finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică  iniţiate de unităţi administrative teritoriale (UAT), având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, care cuprind imobile din extravilan, cu suma de 60 lei/imobil, în anul 2016 s-au încheiat 85 contracte de finanţare între OCPI Teleorman şi unităţile administrativ teritoriale şi, ulterior, 46 contracte de prestări servicii între UAT-uri din judeţ şi persoane fizice/juridice autorizate.

Dintre acestea,10 contracte de finanţare au fost reziliate, la iniţiativa UAT-urilor: Lunca, Piatra, Poroschia, Răzmireşti, Zimnicea, Crângu, Dracea, Drăcşenei, Călineşti, Călmăţuiu de Sus;36 contracte de finanţare au fost finalizate, pentru UAT-urile Salcia, Troianu, Purani, Mavrodin, Videle, Talpa, Moşteni, Smârdioasa, Mereni, Suhaia, Storobăneasa, Siliştea, Vedea, Plopii Slăviteşti, Călmăţuiu, Ciolăneşti, Balaci, Bogdana, Viişoara, Rădoieşti, Bragadiru, Dideşti, Crângeni, Scrioaştea, Seaca, Siliştea Gumeşti, Roşiorii de Vede, Beuca, Dobroteşti, Tigăneşti, Sîrbeni, Tătărăştii de Jos, Izvoarele, Măldăieni, Săceni, Zâmbreasca. Astfel, au fost deschise 8576 de cărţi funciare pentru imobile aferente unei suprafeţe de 8.864 ha, reprezentând 51 de sectoare cadastrale.

– Ce înseamnă, domnule preşedinte, finanţarea pe sectoare cadastrale în  PNCCF 2017 – 2019?

– În baza aceleiaşi OUG, în  anul 2017 s-au încheiat 88 contracte de finanțare între OCPI Teleorman şi 87 UAT-uri din judeţ, dintr-un număr total de 88 UAT-uri eligibile pe această formă de finanţare (UAT Izvoarele a încheiat 2 contracte de finanțare, iar UAT Islaz nu a încheiat contract de finanţare). Din  totalul de 88 contracte de finanţare încheiate, 9 contracte de finanţare au fost reziliate respectiv, Cosmeşti, Nanov, Peretu, Rădoieşti, Seaca, Trivalea Moşteni , Zâmbreasca, Talpa şi Furculeşti, ca urmare a nerespectării de către UAT-uri a procedurilor de achiziţie ori a obligaţiilor din contractele de finanţare.

Fiecare unitate administrativ teritorială din judeţ a putut beneficia de finanţare în limita sumei de 150.000 ron/UAT, valabil până în anul 2019.

Au fost încheiate contracte de prestări servicii pentru un nr. de 361 sectoare, reprezentând un număr estimativ de 145.062 imobile pentru care se vor deschide cărţi funciare prin înregistrarea gratuită în registrul unic. Acestea reprezinta o suprafaţă de  132.130 ha la nivelul judeţului.

În ceea ce priveşte stadiul implementării PNCCF pentru anul 2018, ANCPI, prin oficiile teritoriale a transmis primăriilor posibilitatea de a încheia contracte de finanţare pentru lucrări de înregistrare sistematică, suma alocată fiind majorată la 155.000 lei comparativ 150.000 lei, în 2017 şi 135.000 lei în 2016.

Ca urmare a acestui demers, în anul 2018 la nivelul judeţului Teleorman  81 de primării eligibile au solicitat finanţare şi 65 dintre acestea au incheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice/ fizice autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor. Acestea reprezintă lucrări de înregisrare sistematică pentru 333 de sectoare cadastrale respectiv, un număr estimat de 128.670 de imobile şi o suprafaţă de 100.104 ha.

– Domnule preşedinte, ce trebuie să înţeleagă fiecare om din Teleorman interesat de cadastrarea bunurilor sale imobiliare?

– Obiectivul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciră (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor – terenuri, clădiri şi apartamente – din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar şi din fonduri externe nerambursabile, obţinute prin Programul Operaţional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.Printre beneficiile Programului naţional de cadastru şi carte funciara, la nivel individual, ANCPI plăteşte şi costurile succesiunilor ce se vor dezbate pentru imobilele înscrise în registrul unic, în termen de 2 ani de la data deschiderii cărţilor funciare pe numele proprietarilor decedaţi. La nivelul judeţului Teleorman, în cursul anului  2017,  s-au emis patru certificate de moştenitor, iar în cursul anului curent cinci certificate. Astfel, moştenitorii au devenit proprietari tabulari fără să mai plăteasca onorariul notarial şi fără să mai achite tariful de înscriere. Ca urmare, orice cetăţean din Teleorman, dacă are nevoie de cadastru poate apela fără reţineri la primărie sau direct la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Carte Funciară Teleorman de la Alexandria.

A consemnat Gh. Paraschiv

One Comment

  1. gh parachiv trebuia sa „consemneze”la scanteia 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 o alta fosila din epoca dragusheen.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.