Politic

Un consilier local de la Răsmireşti, printre aleşii locali declaraţi incompatibili de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii un nou lot de aleşi locali incompatibili, printre aceştia şi Radu Şchiopu, consilier local în cadrul Consiliului Local de la Răsmireşti.

Potrivit raportului ANI, Radu Şchiopu, în calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei şi aprobării Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea suprafeţei de păşune închiriată Asociaţiei Crescătorilor de Animale Răsmireşti-Teleorman şi stabilirea taxei chiriei pentru terenurile din islazul comunal al Consiliul Local Răsmireşti, pentru ca ulterior să fie încheiate Contractul de închiriere între Consiliul Local al comunei Răsmireşti şi această asociaţie (în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de membru fondator) şi Contractul de închiriere pentru suprafeţele de teren arabil din islazul comunal.

Astfel, susţin inspectorii ANI, consilierul local de la Răsmireşti a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, care prevede că „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, şi cu dispoziţiile art. 75, lit. f), potrivit căruia aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru (…) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte, şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 potrivit căruia „consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

„Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, se mai arată în comunicatul ANI. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.