Social

Ultimele zile pentru înscrieri la concursul de ocupare a posturilor vacante în învăţământ

dascaliCadrele didactice care doresc să susţină concursul pentru ocupare a posturilor vacante din învăţământ, aşa-zisul concurs de titularizare, care se va desfăşura anul acesta pe data de 30 iulie, se mai pot înscrie doar până vineri, 17 mai.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, în Teleorman sunt organizate anul acesta trei centre de concurs: Centrul nr. 1 – Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Alexandria; Centrul nr. 2 – Colegiul Naţional “Al. D. Ghica” Alexandria şi Centrul nr. 3 – Liceul Teoretic “A.I. Cuza” Alexandria.

Concursul constă la fel ca şi anul trecut în proba scrisă şi inspecţia la clasă. Pentru a intra în concurs candidaţii înscrişi în acestă perioadă trebuie să valideze înscrierea prin semnătură în perioada 22-24 mai, excepţie făcând absolvenţii 2013 care vor valida înscrierea în perioada 22-25 iunie, neprezentarea la validare atrăgând după sine anularea înscrierii la concurs.

Lista cu disciplinele arondate fiecărui centru de concurs a fost publicată pe site-ul oficial al ISJ Teleorman. La Centrul nr. 1, pe lista de concurs sunt incluse 23 discipline, la Centrul nr. 2, alte 33 de discipline, iar la Liceul Teoretic “A.I.Cuza” Alexandria concursul se va da pentru alte 17 discipline.

Lista candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă, va fi afişată pe 27 mai, iar între 27 mai-28 iunie urmează să fie organizate şi desfăşurate inspecţiile la clasă. Pe 30 iulie, candidaţii la titularizare vor susţine proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă copii legalizate ale actelor de studii, foaia matricolă şi certificatul profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); certificatele de obţinere a gradelor didactice; certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); actul de titularizare în învăţământ (dacă e cazul); decizia inspectoratului şcolar/a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă e cazul); fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul; adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă e cazul); Carnetul de muncă sau fila corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Absolvenţii promoţiei 2013 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic. (M.D.)

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.