Economie

Ultimele controale ale CAS în 2012 la furnizorii de servicii i-au găsit pe aceştia din urmă în regulă

În conformitate cu prevederile  Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 610/19.07.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în luna decembrie 2012 s-au efectuat 9 controale tematice la furnizori de servicii  medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în legătură cu furnizarea serviciilor care fac obiectul contractelor încheiate pe bază documentelor justificative corespunzatoare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

De asemenea, s-au efectuat 2 controale privind modul de constituire, declarare şi plată a contribuţiei la FUNAS  de către persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se face de către ANAF şi un control la o persoană juridică ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale.

Obiectivele controlului au fost, la furnizorii se servicii stomatologice, modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract şi a clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către CAS şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului. La persoane fizice privind contribuţia la FNUASS obiectul controlului a fost modul de calcul  a contribuţiei, depunererea în termen a declaraţiei şi virarea în termen legal a contribuţiei.

Controlul s-a mai efectuat la o persoană juridică ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale, unde s-au verificat declaraţiile depuse de angajator, modul de calcul a indemnizaţiilor de concediu medical, faptul că angajatorul suportă indemnizaţia  din prima zi până în a 5 zi de incapacitate temporară de muncă (la concediile acordate iniţial) până la data de 06.11.2006 conform Legii nr. 399/2006, şi până la această dată în funcţie de numărul de angajaţi avut la data apariţiei incapacităţii temporare de muncă a asiguratului conform Legii nr. 158/2005, respectarea termenului de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator precum şi dacă certificatele de concediu medical sunt conforme din punct de vedere medical.

Concluziile celor 12 controale efctuate în luna decembrie 2012 au fost că la furnizorii de servicii stomatologice au fost raportate 2 servicii pentru care nu s-a încasat cu chitanţă contribuţia personală prevăzută de lege. Suma totală constatată ca fiind decontată necuvenit la furnizorii de servicii controlaţi  în luna octombrie 2012 fiind de 27,20 lei la furnizorii de servicii stomatologice. La ceilalţi furnizori nu s-au constatat nereguli, iar în urma deficienţelor constatate măsurile şi propunerile făcute de CAS au fost respectarea cu stricteţe a Normelor Metodologice de aplicare a contractului-cadru referitoare la efectuarea şi raportarea serviciilor medicale şi remedierea tuturor deficienţelor constatate la furnizorii de servicii medicale controlaţi. De precizat este că, debitele constatate cu ocazia controalelor din luna decembrie în valoare de 27,20 lei au fost deja recuperate în cursul lunilor decembrie 2012  şi în primele zile lucrătoare ale lui ianuarie 2013. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.