Social

Teleormănenii, anul trecut, s-au tratat mai mult în ambulatoriu, decât la spital – Plăţile către spitale, mai mici decât plăţile pentru medicamente utilizate în ambulatoriu

Marţi, în cadrul Colegiului prefectural, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, Tiţă Nicuşor, a prezentat raportul privind execuţia bugetară a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014. Potrivit conducerii CAS Teleorman, în anul 2014, Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a efectuat plăţi totale în suma de 254.905,69 mii lei, din care plăţi pentru administrarea fondului în sumă de 4.498,72 mii lei ce reprezintă 1,76% din totalul plăţilor; plăţi pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sumă de 242.806,97 mii lei ce reprezintă 95,25% din total plăţi; plăţi pentru asistenţă socială (restituiri de indemnizaţii de concedii medicale solicitate de angajatori inclusiv sumele deduse de aceştia) în suma de 7.600 mii lei ce reprezintă 2,98% din total plăţi.

Bugetul alocat în anul 2014 a fost de 254.984,85 mii lei realizându-se o execuţie de 99,96%. În ceea ce priveşte plăţile pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical s-au făcut în limita bugetului alocat realizându-se o execuţie de 99,99%.

Toate plăţile către furnizorii de servicii medicale şi medicamente s-au efectuat cu respectarea termenelor de plată stabilite prin contracte urmărindu-se pe de o parte evitarea acumulării de plăţi restante şi pe de altă parte evitarea imobilizării de fonduri în Trezorerie. Ponderea cea mai mare în totalul plăţilor cu materiale şi servicii cu caracter medical o au plăţile pentru medicamente utilizate în ambulatoriu şi anume 44,25%, urmate de plăţile către spitale, respectiv 34,97% şi plăţile către furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu de 16,49% (asistenţa medicală primară, asistenţa medicală pentru specialităţi clinice, asistenţa stomatologică, asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice şi asistenţa medicală de recuperare). Scăderea plăţilor pentru spitale şi creşterea cheltuielilor cu ambulatoriul de specialitate se datorează, spunea Nicuşor Tiţă, faptului că în anul 2014 s-a pus accent pe tratamentul bolavilor fie în regim de spitalizare de zi, fie în ambulatoriu de specialiate, evident acolo unde îmbolnăvirile au putut fi tratate în acest fel şi s-a redus spitalizarea continuă, cheltuielile cu spitalizarea continuă fiind mult mai mari. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.