Etichetă: termen depuneri situatii financiare

Economie

16 august 2022, termenul pentru depunerea situaţiilor financiare semestriale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman aduce la cunoştinţa contribuabililor că sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare […]