Etichetă: ordine de zi

Eveniment

Primăria municipiului Alexandria /DISPOZIȚIE

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:             -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României , În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin […]