Eveniment

Strategia de combatere a violenţei în şcoli va viza prioritar prevenţia şi mai puţin sancţiunea

În urma creşterii numărului de cazuri de agresiune ale căror protagonişti sunt elevii, Ministerul Educaţiei a decis modificarea regulamentului şcolar, prin introducerea unor măsuri pentru prevenirea cazurilor de violenţă din unităţile de învăţământ.

Potrivit ministrului Educaţiei, profesorii şi diriginţii vor avea şi rolul de a informa părinţii şi psihologul referitor la comportamentul agresiv al elevului.

“Nu am finalizat Regulamentul şcolar. Este în lucru. Cred că principalul obiectiv al regulamentului este să responsabilizeze cadrele didactice şi familia, pentru prevenirea actelor de violenţă. În acest context, învăţătorii, diriginţii şi profesorii vor fi obligaţi să sesizeze din timp comportamentul agresiv al elevului şi să ia legătura cu familia şi cu un psiholog”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Acesta a mai precizat că noul regulament va avea prevăzute şi sancţiuni, dar asupra acestora încă se mai reflectează, întrucât exmatricularea, cea mai aspră sancţiune în vigoare, nu a rezolvat problema violenţei.

Regulamentul şcolar în vigoare funcţionează din 2005. Potrivit acestuia, sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt: observaţia individuală; mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei; eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare; preavizul de exmatriculare; exmatricularea.

Regulamentul în vigoare interzice elevilor: să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare, dar şi să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. (M.D.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.