Social

Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman angajează ambulanțier

Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de ambulanţier pentru Substaţia Videle.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitatea deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs și nu au fost condamnați  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C; vechimea de 6 ani în funcţia de şofer profesionist şi cel puţin 1 (un) an ca şofer autosanitară I; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier.

Concursul se va organiza în data de 5 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Termenul limită de depunere a dosarelor este marți, 27 septembrie 2016, ora 16.00. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.