Politic

Senatorul Dănuț Cristescu, printre inițiatorii unui proiect de lege de modificare a legislației privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Senatorii Dănuț Cristescu, Claudiu Mureșan și Mihail Veștea au inițiat o propunere legislativă, susținută de alți 42 de parlamentari, ce privește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Conform actualei legislații, orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii, iar comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism.

Inițiatorii proiectului de lege consideră că, prin adoptarea propunerii legislative, legislația actuală se va clarifica și optimiza, în sensul simplificării și eficientizării procedurilor administrative și a celor de funcționare a operatorilor economici.

“Prezenta propunere legislativă își propune să modifice cadrul elgislativ în sensul ca acordul/autorizația de funcționare să fie emise fără termen de valabilitate, dacă în activitatea operatorului economic nu apar modificări care să afecteze acest acord/autorizație, nu au intervenit modificări legislative care să afecteze validitatea acordului/autorizației și documentele depuse la dosarul constituit în vederea eliberării acordului de funcționare sunt valabile.

În aceste condiții, în baza prezentei propuneri legislative, operatorul economic nu va mai avea în sarcină obligația reînnoirii anuale a acordului/autorizației de funcționare. Totodată, funcționarii publici cu atribuții în emiterea autorizațiilor/acordurilor de funcționare vor fi degrevați de operațiuni repetitive în fiecare an, iar pe cale de consecință, propunerea legislativă va contribui la debirocratizarea sistemului din administrația publică locală. (…) Orice modificare a condițiilor inițiale cu privire la acordurile/autorizațiile de funcționare va fi notificată instituțiilor emitente, persoanele juridice având obligația să solicite reînnoirea acordurilor/autorizațiilor de funcționare în cauză.

În cazul în care condițiile pentru care s-a solicitate autorizarea rămân nemodificate, operatorul economic nu trebuie să întreprindă nicio acțiune până la apariția eventualelor modificări în legătură cu condițiile inițiale.

Operatorul economic are obligația de a depune, până la 31 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că în tipul de activitate desfășurată de către acesta nu au intervenit modificări față de momentul solicitării acordului/autorizației de funcționare și că toate documentele de la dosarul de solicitare a avizului de funcționare sunt valabile la momentul depunerii declarației”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în luna iunie și a fost înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.