Economie

Se pot depune dosarele pentru “Investiții în exploatații agricole”

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidul Solicitantului consultativ submăsura 4.1, “Investiții în exploatații agricole”, Sesiunea 2021.

Conform ghidului menționat, “această sesiune este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectoarele vegetal, zootehnic național și zootehnic montan precum și cererilor de finanţare depuse de tinerii fermieri, care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul sM6.1, tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului, tinerii fermieri instalați cu cel mult cinci ani înaintea depunerii cererii de finanțare”.

Conform Ghidului Solicitantului submăsura 4.1, scopul acordării sprijinului este de a îmbunătăți performanțele generale ale “exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și a creșterii calității produselor obținute”, de a restructura exploatațiile “de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale precum și încurajarea dezvoltării formelor asociative”, cât și “respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții” și “creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei”.

În ceea ce privește beneficiarii, documentul citat îi enumeră pe cei eligibili: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acțiuni – SA, societate în comandită pe acțiuni – SCA, societate cu răspundere limitată – SRL, societate comercială cu capital privat și institute de cercetare-dezvoltare, precum și centre, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol.

Tot la capitolul eligibilitate, Ghidul prezintă condițiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română, să acționeze în nume propriu și să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. De asemenea, pe lângă alte condiții specifice, solicitantul “va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat”.

Conform sursei, tipul proiectelor eligibile sunt de 6 feluri: “achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal)” – doar pentru fermele existente, “condiționare și procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii)” – doar pentru fermele existente, “tineri fermieri – achiziție utilaje” – doar fermelor existente, “investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL ȘI MONTAN” – atât pentru fermele existente, cât și pentru cele nou înființate, “legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare” – atât pentru fermele existente, cât și pentru cele nou înființate și “condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploatație” – doar pentru fermele existente.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile pentru submăsura 4.1 este categorizată astfel: pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, sprijinul acoperă 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Dacă fermele vegetale depășesc dimensiunea economică de 500.000 euro SO, iar cele zootehnice depășesc 1.000.000 euro SO, sprijinul va acoperi 30% din cheltuielile eligibile.

În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și organizațiilor de producători, Ghidul submăsurii 4.1 sugerează că “rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăși 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei”.

Pentru cei interesați, mai multe detalii în legătură cu sprijinul, cât și cu actele necesare pentru depunerea dosarului, pot fi accesate pe www.afir.info.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.