Economie

Reguli noi privind ucenicia la locul de muncă

De joi, 13 iunie 2013, a intrat în vigoare noua lege privind ucenicia la locul de muncă, respectiv Legea nr. 179/ 2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman precizează că, potrivit noilor reglementări, ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Contractul de ucenicie poate fi încheiat de către o persoană numai dacă îndeplineşte cumulativ o serie de condiţii, respectiv, face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin iînregistrare la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritoriă îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii, a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă, îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare legii.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi clauze referitoare la denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul, denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia, locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională, durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă, obligaţiile suplimentare ale angajatorului, obligaţiile ucenicului, alte clauze, potrivit legii.

Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durata determinată proporţional cu timpul lucrat, să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional, să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.

Obligaţiile ucenicului sunt să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie, să participe la pregatirea teoretică şi practică întocmai programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie sau ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevazuţi. În privinţa finanţării formării profesionale aceasta se poate realiza din resurse proprii ale angajatorilor, sponsorizări, fonduri structurale europene, bugetul asigurărilor de şomaj sau donaţii, taxe etc.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficia, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă a asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.