Politic

Regulamentul de funcționare a Consiliului Județean a fost actualizat

Consilierii județeni au adoptat, în cea mai recentă ședință a forului de conducere județean, un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificările fiind impuse de adoptarea noului Cod Administrativ, se arată în raportul de specialitate.

În forma actualizată în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman cuprinde 8 capitole și 139 de articole, normele cuprinse în proiect făcând referire la activitatea specifică autorității publice județene și cuprinde: dispoziții generale, constituirea Consiliului județean, organizarea și funcționarea Consiliului județean în ședințele de lucru, procedura elaborării proiectelor de hotărâre și de votare a acestora, precum și atribuțiile Consiliului județean, atribuțiile președintelui Consiliului județean, ale comisiilor de specialitate, ale secretarului județului, precum și alte dispoziții care reglementează organizarea și funcționarea  Consiliului județean, ca autoritate deliberativă, și a președintelui său, ca autoritate executivă.

Raport anual de activitate și întâlniri trimestriale cu cetățenii, printre obligațiile aleșilor județeni

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, în forma actualizată, aleșii județeni sunt, în exercitarea mandatului, în serviciul colectivității locale, fiind ocrotiți de lege. De asemenea, se mai arată în regulament, pe întreaga durată a mandatelor lor, aceștia îndeplinesc o funcție de autoritate publică și se bucură de protecția prevăzută de legea penală, de aceeași protecție beneficiind și membrii familiei, în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Totodată, libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului este garantată, consilierii județeni neputând fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Pentru participarea la ședințele Consiliului și ale comisiilor de specilitate, aleșii județeni au dreptul la o indemnizație lunară, în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului județean. Indemnizația lunară este încasată de alesul județean care participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii. De asemenea, aleși județeni au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decat indemnizația lunară.

În ceea ce privește obligațiile aleșilor județeni, aceștia au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor Consiliului județean „cu bună credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea județului”. Consilierii județeni sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale.

Fiecare ales județean este obligat să prezinte un raport anual de activtate, care să fie făcut public prin grija secretarului și, totodată, este obligat să aducă la cuoștința cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea județeană.

De asemenea, aleșii județeni au obligația ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte Consiliului județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.