Economie

Redirecționarea a 3,5% din impozitul anual datorat la entități nonprofit/unități de cult, până la 25 mai

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează contribuabilii interesați că pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, prin completarea și depunerea formularului 230, până cel târziu miercuri, 25 mai 2022.

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit; venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formularul poate fi obținut gratuit de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul ANAF, www.anaf.ro, astfel: a) sectiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații”; b) formularul PDF inteligent – secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „Declarații electronice”, rubrica „Descărcare declarații”.

„Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” – Formular 230, se poate depune astfel: a) prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (accesând website-ul Agenției Naționale de Administare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea ”Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF”). Pentru a se înregistra ca utilizatori ai serviciului Spațiului Privat Virtual, contribuabilii pot accesa link-ul: Înregistrare persoane fizice (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic); b) prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat; c) în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Începând cu veniturile realizate în anul 2021, contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii/unitatea de cult beneficiară a sumei. Aceasta are obligația de a transmite la organul fiscal competent formularul ”Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizând certificatul digital calificat. ”Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” centralizează cererile primite de la contribuabili. Originalul formularelor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile nonprofit/unitățile de cult, fiind puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.