Social

Puncte tari și puncte slabe în învățământul teleormănean, identificate de Inspectoratul Școlar Județean

În Raportul privind starea învățământului în județul Teleorman în anul școlar 2020-2021, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, sunt identificate, în cadrul analize SWOT, punctele tari și punctele slabe ale activității din unitățile de învățământ din Teleorman.

Astfel, printre punctele tari se regăsesc: personal calificat la marea majoritate a disciplinelor; constituirea corpului național de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale; constituirea unui nucleu de cadre didactice pentru derularea eficientă a școlii online, cu efect motivant pentru alte cadre didactice; existența unui număr important de cadre didactice pentru derularea eficientă a școlii online, cu efect motivant pentru alte cadre didactice; mobilitățile cadrelor didactice și ale elevilor în cadrul proiectelor europene ; cadre didactice calificate care au urmat cursuri de formare pentru a implementarea noilor programe școlare (clasa a VIII -a) ; rezultate bune ale cadre didactice la concursul național de titularizare în învățământ, sesiunea 2021; implementarea de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar sau partener, a unor proiecte în cadrul Programul Operațional Capital Uman, care contribuie la creșterea calității educației oferite la nivel județean; existenţa unei baze de date privind preșcolarii, școlarii, elevii, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal; existența și utilizarea echipamentelor în diverse unități de învățământ dotate prin proiecte POCU/ROSE; derularea eficientă a programelor sociale guvernamentale; dezvoltarea programelor de atragere şi integrare a copiilor de etnie rromă în învăţământul de masă; conectarea, în proporție de 100% a unităților de învățământ cu personalitate juridică, la Internet; creșterea numărului de parteneriate educaționale încheiate de unitățile de învățământ; parteneriat și bună colaborare cu sindicatele de la nivelul județului, pentru întregul proces decizional; colaborare cu instituțiile publice; preocuparea unităților de învățământ pentru promovarea imaginii școlii.

În ceea ce privește punctele slabe, ISJ Teleorman apreciază că la această categorie este vorba de: existența unui număr de unități școlare care au înregistrat rezultate slabe și foarte slabe la examenele naționale; analiza insuficientă a rezultatelor obținute la examenele naționale; formalitatea unor planuri de măsuri remediale; insuficienta monitorizare a modului de aplicare a unor planuri de măsuri remediale; documente manageriale neadecvate specificului unității, nerealiste, improvizate; nerespectarea termenelor de transmitere a situațiilor de către directorii unităților de învățământ; număr foarte mic de unităţi de învăţământ cu statut de „Şcoală Europeană”; superficialitate în realizarea orientării școlare a absolvenților de clasa a VIII – a; inspecția școlară nu a vizat asistențe la un număr mai mare de ore/discipline ; slaba frecvență a conexiunilor între disciplinele de învățământ; diferențierea învățării; insuficienta adaptare a curriculum-ului la particularităţile unor categorii speciale de elevi; frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice; dificultăți în utilizarea unor instrumente de evaluare online; ponderea redusă, la nivelul învățământului gimnazial și liceal, a utilizării metodelor alternative de evaluare; număr redus de clase pentru învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual; insuficienta atenție acordată de managerii școlari pentru dezvoltarea unei culturi a calității; interesul scăzut al cadrelor didactice pentru cunoașterea documentelor privind asigurarea calității în educație, a legislației școlare; cadre didactice cu normă didactică în mai multe școli; formalitate în activitățile desfășurate la nivelul comisiilor existente în unitățile școlare; lipsa sprijinului specializat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare în activitățile online; număr insuficient de posturi pentru activitățile nedidactice din școli; nivelul insuficient al competențelor digitate ale profesorilor, necesare în învățarea online; rezistența la schimbare a unor cadre didactice în ceea ce privește digitalizarea; existența unui număr mare de absențe, mai ales în învățământul obligatoriu; slaba implicare a Consiliilor Elevilor din școli în organizarea activităților extrașcolare; slaba pregătire a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă, față în față și online; existența unor cadre didactice cu interes scăzut pentu desfășurarea activităților în online; slaba preocupare a unor cadre didactice pentru intrioducerea în activitatea didactică a resuselor digitale; lipsa platformelor pentru continuarea învățării organizate la nivelul unităților de învățământ, în regim online, într-un număr mare de școli; numărul mic al centrelor de documentare și informare; lipsa mijloacelor tehnice necesare desfășurării școlii online în context pandemic; lipsa device-urilor pentru elevi necesare școlii online, în special în zonele defavorizate ale județului; existența unităților de învățământ fără autorizații sanitare; lipsa comunicării sau o comunicare formală școală-familie, școală-autorități locale, ceea ce ar putea conduce la stări conflictuale ce ar fi putut fi evitate; implicare slabă a autorităților locale pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare care să conducă la obținerea autorizațiilor de funcționare de către toate unitățile de învățământ.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.