Social

Puncte tari și puncte slabe, identificate de ISJ Teleorman la simularea Evaluării naționale pentru elevii de clasa a VIII-a

Potrivit raportului Inspectoratului Școlar Județean Teleorman privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, un număr de 1581 elevi au reuşit să obţină note între 5 ­– 10 la limba și literatura română, ceea ce corespunde unui procent de 71,18%.  Există trei unități de învățământ la care nici un elev nu a reuşit să obţină note peste 5. La disciplina Matematică au reuşit să obţină note între 5 ­– 10 un număr de 1162 de elevi, ceea ce corespunde unui procent de 52,51%. Există patru unități de învățământ la care nici un elev nu a reuşit să obţină note peste 5.

Totodată, ca urmare a analizei modului de organizare şi desfăşurare a simulării evaluării naţionale la clasa a VIII-a, 2023, în judeţul Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean a identificat punctele tari și punctele slabe în această privință.

Astfel, puncte tari sunt considerate următoarele: toate centrele de comunicare au respectat procedurile de preluare şi transmitere a subiectelor pentru  simularea evaluării naţionale; numărul mare de centre de comunicare (109 centre) a redus din timpul de deplasare a subiectelor către unităţile de învăţământ/ centre de examene; activitatea în centrele de examen, centrele de evaluare s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şidesfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-ași a procedurii specifice; au fost respectate termenele pentru introducerea notelor în aplicaţieşiobţinerea unor rapoarte statistice relevante, de majoritatea unităților de învățământ; asigurarea în toate unitățile de învățământ a materialelor și mijloacelor didactice pentru buna desfășurare a simulării evaluării naționale; procentul de participare a elevilor la examenul de  evaluare naţională, clasa a VIII-a a fost de 88,84% la limba română și 88,52% la matematică.

În ceea ce privește punctele slabe, a fost identificat un singur aspect: dificultăţi întâmpinate în stabilirea profesorilor evaluatori din cauza unui număr redus de cadre didactice de specialitate disponibil  în fiecare unitate.

La nivelul unităţilor de învăţământ, rezultatele obţinute la simularea evaluării naţionale au fost analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, au fost dezbătute în ședințele cu părinții și în consiliile profesorale, astfel încât să se stabilească măsurile adecvate în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.

Fiecare unitate de învăţământ a elaborat şi transmis către I.Ş.J. Teleorman  raportul privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale şi un plan de măsuri remediale în vederea îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de elevi, ca urmare a analizei rezultatelor obţinute.

După analiza acestor rapoarte, precum şi după centralizarea planurilor de măsuri remediale, Inspectoratul ŞcolarJudeţean Teleorman a identificat principalele cauze care au determinat rezultatele relativ slabe de la simularea evaluării naţionale şi a elaborat propriul plan de măsuri remediale.

Astfel, printre cauzele care au condus la eşecul şcolar, respectiv pentru elevii care au obţinut medii sub 5, se numără: nivel de interes diminuat pentru performanţă personală, reflectat în procentele de promovare (elevii nu s-au mobilizat semnificativ, deoarece notele de la simulare nu se trec în catalog); lipsa interesului manifestat de elevi și părinții acestora pentru obținerea unor rezultate bune, datorat modalității de admitere la liceu/școală profesională, indiferent de medie; pregătirea examenelor se desfăşoară, în unele cazuri, formal, doar în orele de pregătire suplimentară de la şcoală; absența elevilor de la orele de pregătire suplimentară; slaba implicare a familiilor elevilor în procesul de învățare al acestora; lipsa competențelor de bază la unii elevi; solicitarea elevilor din mediul rural, de către părinţi, în activităţile pe care aceştia le desfăşoară; frecventarea sporadică a cursurilor de către elevii romi; formalismul unor cadre didactice în timpul desfăşurării programului de pregătire suplimentară; nefamiliarizarea elevilor de către profesori cu modelele de teste propuse pentru examenul de Evaluare Naţională; lectura superficială a itemilor, ceea ce a condus la o înțelegere eronată a sarcinilor; preocupările elevilor sunt canalizate către alte activități.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.