Social

Proiectul de Statut al elevului, în dezbatere publică

Monica DUMITRESCU

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional: accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul educaţional, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive.

Potrivit acestui proiect, drepturile elevilor au fost structurate în următoarele categorii: educaţionale, de asociere şi exprimare, drepturi şi modalităţi de recompensare. Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora.

“Un statut al elevului reprezintă un demers necesar în asumarea de către comunitatea şcolară a rolului pe care trebuie să îl aibă elevii în sistemul naţional de educaţie. Ce este important: proiectul vine atât cu drepturile, cât şi cu obligaţiile pe care aceştia le au. Statutul a fost elaborat în întâlniri succesive cu reprezentanţii elevilor şi îmi doresc ca la finalul consultării publice să avem un document robust, reprezentativ pentru învăţământul preuniversitar”, a declarat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.

Colectarea opiniilor şi a sugestiilor pe marginea proiectului de statut se va desfăşura până pe 4 iulie 2016. Toţi cei interesaţi să se implice în acest dialog public sunt invitaţi să transmită pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro propuneri şi observaţii vizând structura şi conţinutul documentului lansat în dezbatere publică.

 

Părăsirea perimetrului şcolii în timpul cursurilor, comportamentele violente, jignitoare sau de intimidare vor fi sancţionate

 

Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, telefoanele mobile vor fi interzise în timpul cursurilor, cu excepţia cazurilor în care sunt folosite în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Elevii care au comportamente jignitoare, de intimidare şi discriminare şi se manifestă violent în limbaj şi comportament faţă de colegi şi profesori sau incită la acte de violenţă în şcoală sau în afara ei vor fi sancţionaţi. Fiecare elev răspunde doar pentru propriile fapte, sancţiunile nu pot fi colective, iar mustrarea în faţa colectivului sau a şcolii este interzisă.

De asemenea, proiectul mai stipulează că, în timpul programului şcolar, elevii nu pot părăsi perimetrul şcolii şi le este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei. La fel, elevilor le este interzis să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole şi orice alte documente din această categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ, să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică. Documentul mai prevede că sunt interzise blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ, deţinerea sau consumul în şcoală de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, introducerea şi folosirea oricărui tip de arme, de produse pirotehnice, muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante. Elevii nu pot aduce în şcoală materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic. Elevii care încalcă aceste reguli pot fi sancţionaţi doar dacă faptele s-au petrecut în şcoală. Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de liceu”, a bursei profesionale; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; preavizul de exmatriculare şi exmatricularea. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru elevii minori. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, în funcţie de fiecare caz în parte.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.