Politic

Proiect de lege pentru completarea legislației privind desfășurarea activităților economice de către PFA-uri, întreprinderi familiale și individuale / Deputatul Maria Stoian, printre inițiatori

Un proiect de lege, adopat deja de Senat, printre inițatorii căruia se regăsește și deputatul de Teleorman, Maria Stoian, vizează completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF).

Parlamentarii care au inițiat acest proiect consideră că modificarea se impune deoarece în actuala legislație nu există prevederi care să permită transformarea acestor persoane fizice înregistrate fiscal în persoane juridice, deși aceste entități funcționează pe baza unor reguli fiscale similare și, în unele cazuri, fiind înregistrate în scopuri de TVA.

Multe PFA-uri, II-uri și IF-uri au ajuns la un nivel de dezvoltare, măsurat prin cifra de afaceri, care impune necesitatea trecerii de la contabilitate în partidă simplă la contabilitate în partidă dublă și diversificarea codurilor CAEN. O soluție legislativă care să ofere un cadru juridic pentru transformarea acestor entități în persoane juridice, precum societățile cu răspunde limitată (SRL), ar reduce sarcina administrativă a statului și ar facilita accesul la procedurile prevăzute de legislație pentru persoanele fizice și juridice.

Astfel, forma adoptată în Senatul României prevede: “persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pot opta, după minimum un an de funcționare, pentru modificarea formei de organizare în societate astfel cum sunt prevăzute acestea de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă depun la registratorul de registrul comerțului de pe raza teritorială a Registrului comerțului, următoarele: certificatul de înregistrare obținut conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; actul constitutiv al societății și dovada efectuării vărsămintelor în temeiul actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată; dovada sediului social; certificatul de atestare fiscală; codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz. Societatea își menține datele de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA”.

Proiectul de lege este trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților.

Comments are closed.