Economie

Programul de sprijin pentru tomate continuă şi în 2020 / Documentele pot fi transmise până la 15 mai

Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, anunță Direcția pentru Agricultură Teleorman, iar pentru a fi eligibili la aplicarea schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative: să deţină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, anul 2020, beneficiar numărul… Direcţia pentru Agricultură a Judeţului…./Municipiului Bucureşti”; să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înfiinţării culturii; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Cererea de înscriere în program şi documentele aferente pot fi transmise la Direcția pentru Agricultură Teleorman, prin fax sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai.

Dosarul trebuie să conțină, pe lângă cererea de înscriere în program prin care se solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, și alte documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solarii și alte spații protejate.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției, iar valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei  de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.