Economie

Program de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman informează, în conformitate cu prevederile Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie că se poate acorda sprijin financiar pentru investiţiile în locuri de cazare pentru reproducţie şi pentru locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, beneficiarilor, crescători de suine, care desfăsoară activităţi de reproducţie şi/sau creştere şi/sau îngrăşare a suinelor.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme de reproducţie rasă pură şi/sau bunici şi ferme de reproducţie hibrizi părinţi următorilor beneficiari, crescători de suine, astfel: persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de reproducţie şi a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducţie pe beneficiar, pentru investiţii în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie; persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare şi a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcţia de ferme de reproducţie prevăzute la art. 5 din Legea nr.195/2018, respective spaţii de cazare şi dotări; persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi îngrăşare, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie hibrizi părinţi, respectivspaţii de cazare şi dotări.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele: ferme de reproducţie cu capacitate de minimum 400 de locuri care îşi pot mări capacitatea de cazare până la 1.500 de locuri; ferme de reproducţie cu capacitate de cazare de minimum 1.200 de locuri până la maximum 3.000 de locuri; dimensiunea acestor ferme se va calcula în funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras deţinute în momentul depunerii cererii pentru înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.

Cheltuieli eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor legii sunt: construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respective echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace special pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor; costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurare autilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.

Ajutorul de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din cost. Nivelul ajutorului prevăzut mai sus poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul, pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cursul celor 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; investiţii colective realizate de crescătorii de suine.

Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.

Sprijinul prevăzut prin Legea nr.195/2018 cu modificările și completările ulterioare, se derulează prin Direcția pentru Agricultură Județeană, fiind necesare următoarele documente: cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, însoţită de următoarele: împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al RegistruluiComerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege; plan cadastral; schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare porc gras; pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară; pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

Cererea de înscriere în program se poate depune până la 15 septembrie inclusiv.

Informații suplimentare și clarificări se pot obține la  sediul Direcției pentru Agricultură Județene Teleorman sau la tel. 0247 315 580, fax.0247 315 651, email: dadr.tr@madr.ro.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.