Eveniment

Primăria Municipiului Alexandria / DISPOZITIE

Priveste: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara

Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere:

-prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei ,

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;

D I S P U N E :

Art.1 – Se convoaca Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara pentru data de 25.09.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3 – Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului Alexandria, Compartiment Cancelarie in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la sectiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotarari” in format electronic.

Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor depune la secretarul municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 25.09.2019.

Art.6 -Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta dispozitie va fi transmisa Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si secretarului municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

(Sedintele consiliului local sunt publice. – Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei).

ANEXA LA DISPOZITIA

Proiectul ordinii de zi:

– Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2019-2020;

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020;

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice” in municipiul Alexandria pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Poveste de Craciun” in municipiul Alexandria pe anul 2019

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “1 Decembrie” in municipiul Alexandria pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “ALEGERI C.L.T.A.” in municipiul Alexandria pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul scolar 2019 in Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada HCC (tronson cuprins intre Str. Al. Ghica – Str. Unirii – dig Vedea)”, in Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han – Pepiniera, cu nr. cadastral 26265;

-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han – Pepiniera, cu nr. cadastral 23572;

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui imobil din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr. 13, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local municipiului Alexandria, a unor terenuri intravilane pe care sunt amplasate artere de circulatie;

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local municipiului Alexandria,  si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din cadrul imobilului Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu;

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri apartinand aparținând domeniului public de interes local municipiului Alexandria,  de la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. si transmiterea fara plata catre  , Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman;

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata, a camerei tehnice aparținând domeniului public de interes local municipiului Alexandria,  situata in str. 1 Mai nr. 107, bloc B10, sc. A, parter, ap. 2;

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.