Eveniment

Primăria municipiului Alexandria / DISPOZIȚIE

Privește: convocarea de îndată aconsiliului local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară.

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:

– prevederile art.136 alin. (10), art. 134, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

– prevederile art. II din OUG nr. 61/30.04.2020 privind completarea Legii cadru a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României.

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

DISPUNE:

Art. 1 – (1) Se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Alexandria în ședintă extraordinară pentru data de 02.11.2021, ora 12.00, în sistem de video-conferintă.

(2) În situația în care, din motive tehnice, unii dintre consilieri nu pot participa la ședință în sistem de video-conferintă, aceștia se vor prezenta la ora 12.00 in Sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria.

(3) În situația în care din motive tehnice nu se poate desfășura ședinta în mediul on-line, aceasta se va reprograma pentru aceeași dată, ora 14.00, în sala de ședință a Primăriei municipiului Alexandria.

Art. 2 – (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2). Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primariei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria (www.alexandria.ro) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula înscris și se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 02.11.2021.

Art. 6 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

(Ședințele consiliului local sunt publice. – Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României).

Proiectul ordinii de zi:

 

– Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Municipiului Alexandria, a unui teren situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, cu nr. cadastral 31959.

– Petiții și interpelări.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.