Eveniment

Primăria municipiului Alexandria – DISPOZITIE

D I S P O Z I T I E

Priveste:convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara

Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei ,

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria

D I S P U N E :

Art.1– Se convoaca Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara pentru data de 28.08.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Art.2-(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3– Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului Alexandria, Compartiment Cancelarie in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la sectiunea CONSILIUL LOCAL – “Proiecte de Hotarari” in format electronic.

Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art.5 -Amendamentele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor depune la secretarul municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 28.08.2019.

Art.6 -Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta dispozitie va fi transmisa Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatiisi secretarului municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

(Sedintele consiliului local sunt publice. – Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei).

ANEXA

Proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. POR/182/4/1;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii “Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare ce urmeaza a fi practicate de SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2019;

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea viceprimarului ca primul inlocuitor de drept al primarului municipiului Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.17, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr.1A, ramasa disponibila in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 92/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului aferent perioadei de sustenabilitate, incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, in cadrul proiectului “RETEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”;

-Proiect de hotarare cu privire la constatarea unor date tehnice rezultate din investigatiile terenului de fundare efectuate pe raza municipiului Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.