Eveniment

Primăria municipiului Alexandria / D I S P O Z I T I E

Priveste:convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta extraordinara

 Primarul municipiului Alexandria avand in vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “b” , si ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei ,

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria

 D I S P U N E :

 Art.1-Se convoaca consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta extraordinara, pentru data de 16.03.2020, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Art.2.-(1).Proiectul ordinii de zi al sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3.- Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica ‘ proiecte de hotarari’ in format electronic.

Art.4.Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local.

Art.5.-Amendamentele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 16.03.2020.

Art.6.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria , prezenta dispozitie va fi transmisa Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

(Sedintele consiliului local sunt publice. – Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei).

ANEXA LA DISPOZITIA

Proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florian Stefan, Cetatean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare ingrijirii personale;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru “LOTIZARE TEREN SITUAT PE STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN, NR. 162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, municipiul Alexandria, jud. Teleorman;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte de sprijin in municipiul Alexandria si repartizarea acestora;

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr. 19, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la fazele D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu”, din Municipiul Alexandria.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.