Eveniment

Primăria Alexandria scoate la concurs funcția lăsată liberă de Răzvan Ceciu

Odată cu preluarea funcției de secretar al municipiului Alexandria de către Răzvan Ceciu, funcția de director al Direcției de Evidență a Persoanelor a rămas liberă. În acest sens, Primăria municipiului Alexandria organizează, pe 27 septembrie, 10.00, proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de director al Direcției de Evidență a Persoanelor

Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții, respectiv: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să fie absolvenți cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani.

Doritorii trebuie să depună dosarul de înscriere care să cuprindă documentele prevăzute pe site-ul Primăriei, secțiunea compartiment resurse umane (www.alexandria.ro), în perioada  27.08-16.09.

În ceea ce privește fișa postului, printre altele, directorul Direcției de Evidență a Persoanelor coordonează, îndrumă şi controlează activitatea desfăşurată de lucrătorii serviciului şi compartimentului din subordine; exercită competenţele stabilite de lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic; verifică dacă au fost depuse toate documentele prevăzute de lege şi normele metodologice în vigoare şi avizează cererile depuse pentru eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor de identitate provizorii şi a etichetei autocolante aplicată pe verso-ul cărţii de identitate şi semnează documentele, în calitate de director executiv al Direcției de Evidenţă a Persoanelor; urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi cea din domeniul stării civile şi asigură instruirea lucrătorilor Direcţiei cu actele normative ce asigură respectarea fluxului documentelor în vederea eliberării actelor de identitate şi de stare civilă; urmăreşte modul de întocmire şi transmitere în termenul prevăzut, a situaţiilor statistice cu principalii indicatori, a rapoartelor de activitate, a analizei de evaluare a activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, precum şi a planului de măsuri şi activităţi; colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte structuri ale M.A.I., pentru realizarea atribuţiilor comune şi pentru optimizarea activităţii; organizează și conduce activitățile serviciului, legate de evidența persoanelor, precum și de eliberare a documentelor de stare civilă, în sistem de ghișeu unic, cu respectarea actelor normative în vigoare; monitorizează emitrea de duplicate ale certificatelor de stare civilă persoanelor îndreptățite în cadrul legal.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.