Social

Precizări privind ridicarea medicamentelor din farmacie pe baza cardului de sănătate

farmacieCum de la 1 septembrie utilizarea cardului de sănătate a devenit obligatorie în cazul celor care deţin acest document ori de câte ori beneficiază de servicii mediocale în baza calităţii de asigurat, şi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate este obligatorie şi se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.

În acest sens, CAS Teleorman face o serie de precizări. Astfel, dacă cel care merge la farmacie să ridice prescripţia medicală este şi beneficiarul acesteia, medicamentele se ridică, fie în baza cardului de sănătatate al acestuia, fie în baza unei adeverinţe de asigurat eliberată de CAS, dacă beneficiarul, din motive religioase sau de conştiinţă, a refuzat utilizarea cardului de sănătate, vor solicita, la casa de asigurări de sănatate în evidenţa căreia se află, o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate. Această adeverinţă are valabilitatea de 3 luni.

Tot în baza unei adeverinţe de la CAS se face şi eliberarea prescripţiilor medicale pentru asiguraţii cărora li se va emite duplicat al cardului naţional de sănătate, însoţită de B.I. sau C.I., pentru completarea datelor de identificare. De altfel, farmaciile pot elibera reţetele şi prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS unde se poate verifica dacă persoana este asigurată, în baza cardului european când prescripţia a fost emisă pentru asiguratul beneficiar al cardului european, în baza BI/CI pentru beneficiarii de prescripţii medicale pentru preparate stupefiante şi psihotrope preparatelor stupefiante şi psihotrope prescrise conform reglementărilor în vigoare, în baza paşapoartelor pentru cetăţenii străini din statele cu care Româna a încheiat acorduri internaţionale, în baza paşaportului/CI pentru beneficiarii de formulare europene, în baza CI pentru copiii cu vârsta între 14 – 18 ani.

În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.