Eveniment

Posturi scoase la concurs în administrația publică din Teleorman

În plin de sezon de concedii și de “minivacanțe bugetare”, în administrația publică locală din Teleorman se fac angajări și acum putem spune că este vorba de o ofertă destul de generoasă, ținând cont că au fost și perioade mai “secetoase”. Autoritățile și instituțiile publice locale au pus la bătaie 18 posturi, plecând de la inspector debutant și până la director executiv, astfel: Primăria Videle a scos la concurs un post de consilier și unul de inspector, Școala Gimnazială Smârdioasa caută administrator financiar, Spitalul de Psihiatrie Poroschia – asistent medical generalist debutant, Școala Gimnazială Stejaru – șofer microbuz școlar, Primăria comunei Salcia are trei posturi de ocupat: referent și inspector, Primăria comunei Călmățuiu de Sus – inspector superior, Primăria municipiului Alexandria – șef serviciu, Administrația Domeniului Public Alexandria  caută să angajeze doi muncitori necalificați, Primăria Roșiorii de Vede – inspector asistent, Direcția Publică de Asistență Socială a orașului Zimnicea – director executiv, Primăria Turnu Măgurele – referent asistent, iar Primăria Suhaia a scos la concurs un post de inspector debutant.

Concursurile de ocupare au loc unele chiar în această săptămână, altele în luna septembrie, iar pentru a se putea înscrie, candidații trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

One Comment

  1. ,,Angajam miniștri și prim- ministru… studiile nu sunt necesare…”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.