Economie

Plafoanele de încasări și plăți în numerar aplicabile din 11 noiembrie 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează contribuabilii cu privire la faptul că, începând cu data de 11 noiembrie 2023 plafoanele de încasări/plăți în numerar, precum și plafonul maxim admis pentru deținerea de numerar în casierie se modifică, astfel:

1. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015, pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: a) încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană; b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la persoanele care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; c) plăţi în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei; e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015 pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

2.Operaţiunile de încasări şi plăți  în numerar efectuate între persoanele care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015 şi persoane fizice, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alineatul anterior. Aceste prevederi nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

3.Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât cele realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de B.N.R., sau autorizate în alt stat membru U.E. și notificate către B.N.R., efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

4.Se introduc noi prevederi conform cărora: a) Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor care se regăsesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015 nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. b) Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare: – prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal; – telefonic, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.