Social

Pentru acordarea ajutorului de deces nu mai este necesar certificatul de deces în original

Precizări Casa Județeană de Pensii Teleorman

Având în vedere prevederile art. 19 din OUG nr. 32/26.03.2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260/30.03.2020, pe perioada stării de urgență, în documentația privind acordarea ajutorului de deces nu mai este necesară introducerea certificatului de deces în original.

Documentele privind acordarea ajutorului de deces pot fi transmise:

  • Prin poștă cu confirmare de primire pe adresa: Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman;
  • Prin fax la 0247 311 609
  • prin e-mail teleorman@cnpp.ro

Menționăm că drepturile privind ajutoarele de deces sunt valabile și pot fi ridicate în termen de 3 ani de la data decesului.

Pentru cei care aleg sau sunt nevoiți să nu se deplaseze la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman avem rugămintea de a ne comunica prin orice mijloc de comunicare  decesul pensionarului în vederea încetării la plată a pensiei cuvenite.

DOCUMENTE NECESARE:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa  11la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
  • copia certificatului de deces;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  • copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  • copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
  • copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

De asemenea, facem cunoscut că  în baza art.18 din OUG nr. 32/26.03.2020, începând cu luna aprilie 2020 sunt suspendate pe perioada stării de urgență orice mijloace de executare silită, cu excepția pensiei de întreținere, urmând ca sumele reținute în luna aprilie 2020 să fie restituite în luna mai 2020.

Suspendarea popririlor din pensie se face pe perioada stării de urgență plus 60 de zile de la ridicarea stării de urgență.

Casa Județeană de Pensii Teleorman roagă persoanele interesate să manifeste întelegere față de eventualele erori apărute, cu rugămintea ca ele se fie sesizate telefonic la numerele: 0247 310 517 și 0247 313 403.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.