Economie

Număr mare de solicitări de informaţii despre decesul rentierilor la APIA

Numărul rentierilor teleormăneni scade considerabil. Am ajuns la această concluzie nu în urma vreunei comunicări a numărului rentierilor care au decedat anul acesta, deoarece câţi rentieri îşi vor mai viza carnetele şi anul viitor va fi cunoscut abia după încheierea perioadei de vizare a carnetelor de rentier, ci în urma unei comunicări din partea APIA Teleorman prin care se precizează că în ultimul timp, agenţia se confruntă cu o mare afluenţă de solictări de informaţii referitoare la decesul rentierilor. Nici numărul solicitărilor în acest sens nu este relevant, deoarece au solicitat informaţii pentru un rentier decedat mai multe persoane. Ce se cunoaşte sigur este numărul carnetelor care ar trebui vizate anul acesta, pentru renta viageră aferentă anului 2012, fiind înregistraţi peste 2.850 de rentieri agricoli în plată.

În acest sens, facem pentru a doua oară precizarea că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012, rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până pe 30 august 2013 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, iar renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii

vor depune la oricare centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.