Social

Noutățile legislative privind indemnizația pentru creșterea copilului și procedurile de acordare a concediului de creștere a copilului – interviu cu directorul AJPIS Teleorman, Mihăiță Valentin Ghimiș

Anul 2016 a adus modificări importante modului de acordare a concediului pentru creșterea copilului, iar din februarie 2017, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, s-a modificat, încă o dată, indemnizația lunară pentru creșterea copilului.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Vom avea parte și de o creștere a indemnizației aferente, odată cu majorarea salariului minim.

Pentru a afla noutățile legislative în privința modului în care se acordă indemnizaţia pentru creșterea copilului, modul în care se obține stimulentul de inserție și pașii pe care părinții trebuie să-i parcurgă pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului, am stat de vorbă cu directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman, Mihăiță Valentin Ghimiș.

R: Procedurile de acordare a indemnizației și a concediului pentru creșterea copilului au fost modificate începând cu data de 1 iulie 2016. În ce constau aceste modificări?

M.V.G: Principalele modificări constau în ridicarea plafoanelor maxime ale cuantumurilor de acordare, modificarea cuantumului minim, realizarea de venituri 12 luni din ultimele 24 de luni înainte de data naşterii copilului pentru cumulerea stagiului de cotizare, prelungirea cu încă 12 luni a perioadei de acordare a stimulentului de inserţie, repectiv până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani, respectiv patru ani în cazul copilului încadrat într-un grad de handicap.

R: Pentru a putea beneficia de stimulent până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, cu câte zile înainte trebuie să revină părintele la muncă?

M.V.G:  Cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

R: Potrivit noii legislații, celălalt părinte își poate lua o lună de concediu pentru creșterea copilului. Puteți să ne explicați, dacă acea lună de concediu de creștere a copilului pe care și-o poate lua și celălalt părinte influențează în vreun fel numărul de zile calculate pentru acordarea stimulentului? Adică, dacă tatăl nu își ia acea lună, mama revine la serviciu cu 90 de zile înainte?

M.V.G: Dacă mama revine la serviciu cu cel puţin 90 de zile înainte de împlinirea copilului a vârstei de 2 ani, tata nu mai este obligat de intre în concediu de creştere a copilului şi mama beneficiază de stimulent de inserţie cu data revenirii la serviciu.

R: Cine poate beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului?

M.V.G:  Persoanele care în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultura şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

R: Care sunt paşii pe care trebuie să-i facă părinţii pentru a depune dosarul pentru indemnizaţia de creştere a copilului, adică ce acte trebuie să depună?

M.V.G:  Trebuie să depună o cerere la primăria de domiciliu însoţită de o serie de documente. Actele necesare la dosar se depun în copie și sunt: cerere tip, actele de identitate ale solicitanţilor, respectiv certificat de naştere copii, după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie, certificatul de încadrare într-un grad de handicap a copilului, dacă e cazul; cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului; dovada eliberată de angajator sau organele competente privid veniturile realizate; dispoziţia de suspendare a activităţii pentru perioada în care se solicită concediu pentru creşterea copilului, precum şi raportul salariatului din REVISAL cu data suspendării; dacă solicitantul optează pentru primirea indermizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

R: Când se poate depune dosarul pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului?

M.V.G:  În termen de 60 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, respectiv în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu data naşterii copilului în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de maternitate.

R:Este obligatoriu ca înainte de depunerea dosarului pentru indemnizație, mama să fi efectuat cele 126 de zile de concediu maternal?

M.V.G:  Nu este obligatoriu.

R: Dacă o femeie este angajată cu 2 ore pe contractul de muncă, ar putea beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului? La calcularea indemnizației ce venituri se iau în considerare?

M.V.G:  Da, poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului. La calculul indemnizaţiei se iau în calcul veniturile nete realizate timp de cel puţin 12 luni din ultimii 2 ani.

R: În momentul de față, care este cuantumul indemnizației?

M.V.G:  Potrivit legislației în vigoare, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. În ceea ce priveșie indemnizația, aceasta nu poate fi mai mică de 1.233 lei, aceasta fiind indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului stabilită la 1 februarie 2017. În ceea ce privește stimulentul de inserție, acesta este în prezent 616 lei. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.