Social

Noi măsuri de simplificare în asistența socială. Solicitanții de ajutoare sociale vor depune un dosar în loc de trei

La finele anului trecut a fost adoptată o Hotărâre care introduce noi măsuri de simplificare în asistența socială, dar și o serie de corecții.

Astfel, pentru obținerea venitului minim garantat (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei (ASF), în situația în care persoana sau familia întrunește toate condițiile de eligibilitate, inclusiv pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței (dosarul se depune în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie – 31 martie), solicitantul va depune un singur dosar. Documentele depuse inițial pentru unul dintre beneficii se iau în considerare și pentru solicitarea ulterioară a celorlalte măsuri de sprijin. Mai exact, dacă inițial se stabilește dreptul la venit minim garantat și ulterior apare un copil în familie și se solicită alocația pentru susținerea familie, nu va mai fi necesară întocmirea unui nou dosar.

De asemenea, în cazul venitului minim garantat, este eliminată cerința de a prezenta din 3 în 3 luni o adeverință de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Verificarea situației persoanelor apte de muncă se va face pe baza listelor și informațiilor furnizate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.

Prin noile măsuri adoptate se renunță și la cerința depunerii de către beneficiar, din 3 în 3 luni, a unei declarații pe propria răspundere și a documentelor justificative care să ateste menținerea condițiilor de acordare. Aceasta era o reglementare suplimentară, având în vedere că beneficiarul era oricum obligat să comunice în scris primarului modificările intervenite în componența familiei și a veniturilor acesteia.

În cazul drepturilor suspendate, acestea se vor acorda din oficiu în luna următoare, dacă din verificările efectuate de inspectorii sociali nu rezultă situații de modificare sau încetare a acestora. În prezent, pentru reluarea plății este necesară depunerea unei noi cereri.

Totodată, pentru evitarea fraudelor și erorilor, organul central fiscal de pe raza teritorială va verifica informațiile despre venituri, declarate de persoană sau familie și va comunica primăriilor rezultatele verificării.

Prin noile reglementări se flexibilizează și modul de acordare a alocației pentru susținerea familiei. Dacă într-o familie cu mai mulți copii de vârstă școlară, unul dintre aceștia nu urmează o formă de învățământ sau acumulează mai mult de 20 absențe nemotivate într-un semestru, acest copil nu va fi luat în calcul la stabilirea cuantumului acordat familiei, astfel încât familia să poată beneficia în continuare de suport financiar pentru a asigura celorlalți copii posibilitatea frecventării cursurilor școlare.

În anul 2015/2016 s-a retras ASF-ul pentru 56.773 de copii (20.716 familii) pe baza absențelor și repetențelor, inclusiv în situația în care un copil a mers zilnic la școală și nu a avut absențe, dar totuși la final de an a rămas repetent.

Printr-o altă reglementare din Hotărârea de Guvern adoptată au fost eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzire, toate bursele școlare.  În prezent, doar bursele sociale sunt acceptate, precum și bursa profesională prevăzută de HG nr. 1062/2012, iar eliminarea stimulentului educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 reprezintă o corecție adusă textului normativ.

Până la adoptarea acestei Hotărâri, dacă un copil trecea de la media 8 la media 10, statul român micșora ajutorul pentru susținerea familiei, incluzând bursa de merit la calculul venitului familiei. Numărul acestor cazuri de micșorare a ASF în situația copiilor cu burse de merit a fost în 2015 de 385, iar în acest an au fost 230 cazuri.

Astfel, măsura elimină inechitățile generate de luarea în calcul a burselor școlare, altele decât cele sociale și de studiu. Creșterea performanței școlare a unui copil din familiile vulnerabile duce în prezent la penalizarea familiei, cuantumul beneficiilor de asistență socială este micșorat prin luarea în calcul a bursei acordate.

Noile măsuri de simplificare duc la eficientizarea timpului de lucru al asistenților sociali, prin reducerea cu 2/3 a numărului de dosare de beneficii sociale ce trebuie procesate.

La nivelul județului Teleorman, numărul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) la 31.12.2017, în Teleorman, potrivit directorului AJPIS, Mihăiță Ghimiș, a fost de 10.704, pentru care s-au plătit 2.818.646 lei, iar pentru cei 588 de beneficiari ai alocației de plasament s-a plătit suma de 392.304 lei. De asemenea, la 31 decembrie erau înregistrați 56.600 beneficiari de alocație de stat, pentru care AJPIS Teleorman a plătit 5.670.082 lei și 8.583 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei, fiind plătită suma de 1.234.718 lei. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.