Politic

Nicoleta Voicu a demisionat din funcția de subprefect și va ocupa postul de secretar general al Prefecturii Teleorman / Florin Tăbărana va fi noul subprefect

Deși funcția de secretar general în cadrul instituțiilor prefectului a fost introdusă în legislație de ceva vreme, până acum, la nivelul Instituției Prefectului Județului Teleorman, funcția respectivă nu a fost ocupată. Acest lucru se va schimba însă, odată cu demisia Nicoletei Voicu din funcția de subprefect. Aceasta a luat decizia de a se retrage din postul pe care l-a ocupat până de curând și de a se îndrepta către o poziție care ar putea reprezenta o nouă provocare profesională. La momentul actual, așteaptă hotărârea de eliberare din funcție pentru a-și prelua atribuțiile de secretar general al prefecturii, fiind printre puținii care îndeplinesc și condițiile pentru ocuparea acestei funcții. Atribuțiile secretarului general al prefecturii vizează, printre altele: asigură stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi să realizeze legăturile funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului; coordonează structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității actelor de către prefect; elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;  monitorizează primirea, distribuirea corespondenței și să urmărească soluționarea acesteia în termenul legal; elaborează studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului; îndrumă secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; gestionează și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; urmărește modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului; înaintează către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, să facă informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și arhivarea documentelor; aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate; asigură secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene; urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect; îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

În ceea ce privește noul subprefect de Teleorman, acesta va fi Florin Tăbărana, care, timp de mai mulți ani, a ocupat postul de secretar al Primăriei comunei Moșteni.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.