Eveniment

MUNICIPIUL ALEXANDRIA/DISPOZITIE

Priveste:convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara

Primarul municipiului Alexandria avand in vedere:

-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a” , si ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei ,

In temeiul prevederilor art.154,  (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria

 D I S P U N E :

 Art.1-Se convoaca consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara, pentru data de 30.08.2019, ora 11.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Art.2.-(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3.- Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului Alexandria, Compartiment Cancelarie in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica ‘ proiecte de hotarari’ in format electronic.

Art.4.Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local.

Art.5.-Amendamentele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor depune la secretarul municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 30.08.2019.

Art.6.-Prin grija Secretarului municipiului Alexandria , prezenta dispozitie va fi transmisa Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatiisi secretarului municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

– proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului STAN STEFAN;

-proiect de hotarare cu privire la acordarea diplomei de excelență domnului FLOREA CATALIN IONUT;

-proiect de hotarare privind acordarea unor diplome de merit.

-petiții și interpelari.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.