Social

Modificări în programul “Fiecare copil în Grădiniţă”

Monica DUMITRESCU

Începând din semestrul al doilea al anului şcolar trecut, copiii care urmează cursuri în învăţământul preşcolar (creşe şi grădiniţe) din familiile cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie au beneficiat lunar de tichete în valoare de 50 de lei prin programul guvernamental privind încurajarea copiilor să urmeze învăţământul preşcolar – “Fiecare Copil în Grădiniţă”. Programul va continua şi în anul şcolar 2016-2017. Tichetele pot fi utilizate numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcămite şi rechizite, iar acordarea tichetelor sociale este strict condiţionată de prezenţa regulată a copiilor la grădiniţă. Anul trecut, în municipiul Alexandria au beneficiat de acest ajutor 42 de copii proveniţi din familii cu situaţie materială precară, numărul beneficiarilor la nivel judeţean fiind de câteva sute de copii.

Guvernul a modificat şi completat, recent, normele privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, ca urmare a modificărilor aduse articolului 2 din Legea nr. 248/2015, prin OUG 14/11 mai 2016. Ordonanţa de urgenţă a eliminat restricţiile referitoare la vârsta participanţilor, care limitau accesul în program atât al copiilor sub vârsta de 3 ani, cât şi al celor peste 6 ani care urmează această formă de învăţământ, sau al copiilor cu dizabilităţi şi/sau dificultăţi de învăţare care pot continua procesul educaţional în învăţământul preşcolar până la împlinirea vârstei de 8 ani.

Astfel, prin hotărârea de guvern, aprobată miercuri, 31 august 2016, au fost actualizate normele metodologice prevăzute de HG nr. 15/2016, fiind clarificate condiţiile de aplicare a Programului “Fiecare Copil în Grădiniţă” şi inserate o serie de măsuri de simplificare a procedurilor administrative aferente.

În ceea ce priveşte condiţiile de aplicare, actul normativ prevede extinderea perioadei de acordare a stimulentului educaţional, incluzând perioada vacanţelor intra şi inter semestriale şi a zilelor libere legale, precum şi intervalul “săptămânii altfel”. În scopul clarificării unor aspecte reglementate insuficient până acum, hotărârea executivului conţine şi alte modificări, principalele fiind: acordarea dreptului la stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale de grădiniţă se va realiza prin emiterea unei dispoziţii scrise a primarului pentru toată perioada de acordare a acestui drept; cererea de solicitare a stimulentului va putea fi depusă oricând, pe tot parcursul anului şcolar cheltuielile cu tipărirea tichetelor sociale pentru grădiniţă vor fi asigurate din bugetul local; verificarea prezenţei se va realiza inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi asistentul social sau de personalul desemnat din cadrul primăriei, tot o dată pe lună, în cazul absenţelor determinate de situaţii excepţionale, cadrul didactic va analiza situaţia şi va face propuneri justificate conducătorului unităţii de învăţământ privind aprobarea acestora, pe care conducătorul le va comunica, ulterior, primarului; completarea procedurii aplicabile în cazul soţilor despărţiţi în fapt sau în cazul în care solicitanţii au reşedinţa în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, beneficiind de aceleaşi drepturi îndeplinirea anumitor condiţii.

Pentru simplificarea procedurilor administrative, documentele necesare înscrierii în program nu vor mai fi prezentate în copie autentificată, ci în copie simplă. Mai mult, este eliminată etapa de suspendare a dreptului la stimulent, acesta fiind acordat sau retras, după caz.

Hotărârea de guvern are rolul de a asigura coerenţa şi uniformitatea de aplicare şi interpretare a reglementărilor privind acordarea stimulentelor educaţionale. Totodată, este facilitat accesul unui număr cât mai mare de copii la educaţie, contribuind activ la lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, asumată inclusiv în Pachetul naţional anti-sărăcie elaborat de guvern. Ca efecte conexe, este redusă rata abandonului şcolar şi a infracţionalităţii, copiii eligibili pentru program având şanse mai ridicate de a parcurge cât mai mulţi ani în sistemul de învăţământ.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.