Social

Miercuri demarează Evaluarea Naţională la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a – Peste 9000 de elevi teleormăneni vor susţine testele

elevi liceuMonica DUMITERSCU

Începând din acest an, toţi elevii din învăţământul preuniversitar vor susţine evaluări naţionale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Conform calendarului Ministerului Educaţiei, testele debutează miercuri, 28 mai, şi se vor finaliza pe 6 iunie. Primii care vor fi evaluaţi sunt elevii din clasa a IV-a. Aceştia vor susţine miercuri, 28 mai proba la Limba română, în 29 mai – Matematică şi în 30 mai – Limba ma­ternă. Evaluarea la clasa a II-a în­cepe în 2 iunie cu proba de Limba română (scris şi citit), continuă pe 3 iunie cu Limba maternă (scris şi citit) şi se încheie pe 4 iunie cu pro­ba de Matematică.

Elevii care termină clasa a VI-a vor fi evaluaţi la Limbă şi comunicare în 5 iunie şi la Ma­te­ma­tică şi Ştiinţe ale naturii în 6 iunie. Timpul alocat pentru fiecare probă diferă de la o clasă la alta, fiind de 25 de minute la clasa a II-a şi de o oră la clasele a IV-a şi a VI-a.

Evaluările se vor desfăşura în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de în­văţământ. Elevii vor fi testaţi în sălile de clasă în care învaţă. Nu vor fi camere video, elevii fiind supravegheaţi la clasa a II-a şi la a IV-a de învăţătoare şi un cadru didactic din unitatea de în­vă­ţământ, iar la a VI-a de două cadre didactice din unitatea de învăţământ.

Calificativele obţinute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog şi nu se afişează public. Acestea vor fi valorificate la ni­velul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor indi­vi­du­alizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai ele­vului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evalu­ate. Rezultate din unităţile de învă­ţă­mânt eşantionate vor fi utiliza­te în vederea întocmirii raportu­lui naţional privind diag­no­za sistemului de învăţământ la nivel primar.

Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Na­ţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ţinând seama de ur­mă­toarele cerinţe: să fie formu­late clar, pre­cis şi în strictă concor­danţă cu pro­gramele şcolare în vi­goa­re pentru fiecare disciplină de stu­diu şi să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un for­mat asemănător cu cel al evaluă­ri­lor internaţionale (tip IEA – PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA – TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a).

Pentru a veni în sprijinul pregătirii elevilor şi familiarizării acestora cu subiectele, Ministerul Educaţiei a publicat la începutul acestei luni modele de teste suplimentare.

Evaluă­rile urmăresc identificarea evoluţiei de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a oferi date substanţiale care să per­mită o analiză a sistemului de învăţă­mânt preuniversitar pe segmen­tele menţionate.

Potrivit prof. Elena Şuică, preşedintele comisiei judeţene de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, anul acesta în Teleorman sunt aşteptaţi să susţină testarea 3177 de elevi din clasa a II-a, 3090 de elevi din clasa a IV-a şi 3101 elevi din clasa a VI-a. Conform metodologiei prezenţa nu este obligatorie. Pentru elevii care vor absenta la evaluare, la decizia şcolii, pot fi organizate ulterior testările.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.