Social

“Masă caldă” în școli / Nouă unități de învățământ din Teleorman rămân pe listă

Guvernul României a adoptat în ședința de joi, 28 septembrie, prin Ordonanță de Urgență, derularea în anul 2023, pe durata cursurilor corespunzătoare anului școlar 2023-2024, a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari și elevi din 450 de școli de stat, nouă dintre acestea fiind unități de învățământ din județul Teleorman, astfel: Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, Școala Gimnazială Tapla, Școala Profesională Saelele, Școala Gimnazială “Învățător Marin Bunescu” Suhaia, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea, Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, Școala Gimnazială Uda Clocociov și Școala Gimnazială Slobozia Mândra.

Beneficiarii  vor primi zilnic, gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar (în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată), în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv TVA.

La cererea motivată a părinților/reprezentantului legal, formulată în scris și susținută de un document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de 3 produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice. În cazul preșcolarilor și al elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, documentul-suport este reprezentat de declarația pe propria răspundere a părinților/reprezentantului legal.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.

Bugetul prevăzut pentru finanţarea programului-pilot în anul 2023 este de 195.000 mii lei.

Lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.