Economie

Lucrările de modernizare pe cinci drumuri județene vor fi finalizate anul acesta/ Ce alte investiții în infrastructura rutieră sunt programate

7.031.000 de lei este suma alocată județului Teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, în anul 2021, iar banii, repartizați prin legea bugetului de stat, împreună cu fondurile alocate din veniturile proprii ale Consiliului Județean Teleorman, vor asigura realizarea unor lucrări de întreținere curentă şi periodică pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare desfăşurării traficului rutier în condiții de siguranță, lucrări de prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor județene, lucrări de întreţinere (îmbrăcăminţi asfaltice, marcaje longitudinale transversale, indicatoare rutiere, cosire vegetație, întreţinere podeţe, decolmalare sanțuri, sisteme liniare de reducere a vitezei), dar și continuarea sau demararea unor obiective de investiții finanțate prin PNDL II sau alte tipuri de finanțare.

Anterior ședinței Consiliului Județean de luni, 21 martie, în care a fost adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, conducerea instituției s-a întâlnit cu primarii din județ, pentru a discuta modul în care suma alocată va acoperi cheltuielile necesare lucrărilor de întreținere, modernizare și reabilitare a drumurilor. Concluzia întâlnirii a fost că, în anul 2021, se impune monitorizarea periodică atât a lucrărilor de întreținere, cât şi a lucrărilor de investiții noi şi în derulare.

„Judeţului Teleorman i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale (…) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a consiliului judeţean, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale sus menţionate şi respectării termenelor calendarului de aprobare a bugetelor locale prevăzute de Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr. 4670 din 15 martie 2021, Consiliul Judeţean a convocat spre consultare, primarii unităţilor administrativ-teritoriale. Conform procesului-verbal nr. 4972 din 17 martie 2021, întocmit la întâlnirea cu primarii din judeţ, suma de 7.031 mii lei s-a repartizat pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene. Sumele ce reprezintă estimări pe anii 2022-2024, vor rămâne ca valoare absolută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman, urmând ca la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anii respectivi, să se procedeze conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în raportul de aprobare al proiectului de hotărâre.

Concret, potrivit actului administrativ, în anul în curs vor fi efectuate lucrări de întreţinere a drumurilor pietruite (reprofilare și/sau fără adaos de balast si piatră spartă) pe următoarele tronsoane de drumuri judeţene: DJ 503 A, Limită Jud. Giurgiu – Drăgăneşti Vlaşca (intersectie cu DJ 503); DJ 504 B, Sfinteşti – Gărăgău – Trivalea Moşteni (intersectie cu DJ 504); DJ 612, Mereni – Valea Cireşului; DJ 679 E, Limită Jud. Argeş – Siliştea Gumeşti; DJ 601 B, in localitatea Siliştea; DJ 601 D, Bujoreni — Lim. Jud. Giurgiu şi respectiv Lim. Jud. Giurgiu — Mereni.

De asemenea, vor fi efectuate lucrări de întreţinere (îmbrăcăminţi asfaltice, marcaje longitudinale transversale, indicatoare rutiere, cosire vegetație, întreţinere podeţe, decolmalare șanțuri, sisteme liniare de reducere a vitezei, etc.) pe următoarele drumuri judeţene: DJ 504, Cernetu — Alexandria — Orbeasca de Jos — Olteni — Tătărăştii de Sus — limită jud. Argeş; DJ 504 B, Drăgăneşti de Vede (intersectie cu DJ 601C) – Sfinteşti; Trivalea Moşteni – Talpa (intersectie cu DJ 506);  DJ 506, Ștorobăneasa – Mărzăneşti -Vităneşti – Măgura – Băbăița – Gălăteni şi Negreni – Tătărăştii de Jos (intersectie cu DJ 504); DJ 506 B, Beiu (intersecție cu DJ 506) – Smărdioasa (intersecție cu DN 51); DJ 546, Lița – Segarcea Vale – Lunca – Saelele – Uda Clocociov – Slobozia Mîndra – Plopii Slăviteşti – Beciu – Limită Jud. Olt; DJ 601, Limită Jud. Giurgiu – Videle; DJ 601 B, Videle (intersecție cu DJ 601) — Blejeşti, respectiv Siliştea — Puranii de Jos (DJ 503); DJ 601 C, Vârtoape – Drăgăneşti de Vede — Coşoteni; DJ 601 D, Mereni – Videle; DJ 601 F, Coşoteni – Vedea – Nenciuleşti – Mavrodin; DJ 612, Limită Jud. Giurgiu – Mereni – Săceni – Ciolăneşti; DJ 612 A, Săceni (intersecție cu DJ 612) – Roşiorii de Vede şi Crîngeni – Plopii Slăviteşti; DJ 642, Limită Jud. Olt – Moldoveni – Islaz; DJ 653, Crângeni – Călmățuiu – Salcia – Crângu; DJ 679, Limită Jud. Olt – Băcăleşti – Ionaşcu – Călmățuiu de Sus; DJ 679 E, Siliştea Gumeşti – Tătărăştii de Sus (intersecție cu DJ 504); DJ 701, Limită Jud. Dîmbovița – Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Tătărăştii de Jos — Ciolăneşti – Zîmbreasca — Dobroteşti; DJ 703, lim jud. Olt — Balaci — Siliştea Gumeşti — Ciolăneşti – Necşeşti – Vârtoape – Călineşti – Mavrodin – Buzescu (intersecție cu DE 70).

Pe de altă parte, actul administrativ prevede și că, în anul 2021, se vor finaliza lucrările la următoarele obiective de finanţare prin PNDL II: „Modernizare DJ 506, Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160, (7,160 km)”; „Modernizare DJ 612, Antoneşti – Rădoieşti (DJ 601 C), km 55+594 – 63+773, (8,132 km)”; „Modernizare DJ 612, Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594, (7,514 km)” ; „Modernizare DJ 612, Orbeasca (DJ 504) – Călineşti (DJ 703), km 39+924 – 48+061, (8,137 km)”.

De asemenea, în anul 2020 au început lucrările la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) -Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – 32+100, (12,322 km)”, finanţat din bugetul propriu al judeţului, iar lucrările se vor finaliza în anul 2021.

Totodată, Consiliul Judeţean Teleorman are, ca lucrări în continuare, în anul 2021, obiectivul de investiţli „Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, L=12,060 km”, finanţat prin PNDL I.

Pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) – Săceni (DJ 612 A), km 64+371 – 76+172, (11,801 km)” , finanțat prin PNDL II, au fost solicitate şi obţinute avize, acorduri, autorizaţii, etc. în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire, iar lucrările vor începe în anul 2021, se arată în actul administrativ.

De asemenea, obiectivele de investiții „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 – 14+540, (8,502 km)” şi „Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601 C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540 – 22+704, (8,164 km)” finanţate prin PNDL II se află în derulare procedurile de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie lucrări.

Totodată, Consiliul Judeţean Teleorman are în desfăşurare procedura de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km 38+838 — 87+313 (48,475 km)”, cu finanţare din fonduri europene, în timp ce pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt – Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) — Buzescu (DE 70)”, în anul 2021 se va iniţia procedura de achiziţie publică pentru Servicii de elaborare a documentației telmico – economice/ alte documentaţii.

În actul administrativ sunt trecute și obiectivele de investiţii care se află în stadiul de achiziție publică de servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, respectiv: „Realizare şanţuri betonate pe D1 506 şi DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti” — finanţat din bugetul propriu al judeţului”; „Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450″ — finanţat din bugetul propriu al judeţului”; „Pod pe DJ 653, peste răul Călmăţui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 — 109+098″ — finanţat din bugetul propriu al județului; „Pod pe DJ 653, peste răul Călmăţui, com. Călmăţuiu, km 87+891 — 87+904″ — finanţat din bugetul propriu al judeţului; „Modernizare şi reabilitare tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) — Botoroaga (DJ 503), km 8+100 — 18+678″ — finanţat din bugetul propriu al județului; „Asigurarea scurgerii apelor în intravilanul comunelor Vedea şi Nenciuleşti, pe DJ 612 A şi pe DJ 601 F”; „Modemizare tronson 131 504B, Sfinţeşti (DJ 612) — Vârtoape — Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509 — 22+473″ — finanţat din bugetul propriu al județului. După aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, obiectivele vor fi incluse în Programul de investiții pe anul 2021, în vederea realizării acestora.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.