Economie

Locuri de muncă în administrația publică din Teleorman

Autoritățile și instituțiile publice locale din Teleorman caută să angajeze în această perioadă, în principal, muncitori necalificați, dar sunt scoase la concurs și binecunoscutele posturi de consilieri/referenți/inspectori din cadrul primăriilor, în special. Astfel, muncitori necalificați se caută la Administrația Domeniului Public Alexandria (2 posturi), dar și muncitor calificat (mecanic) – 1 post, tot în cadrul aceleiași instituții. Primăria comunei Izvoarele are disponibile două posturi de muncitori necalificați, dar și Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede – 1 post. Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a scos la concurs un post de consilier superior, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman caută referent II și consilier cadastru debutant, Serviciul Public Apă-Canal comuna Suhaia caută contabil și casier, Primăria comunei Putineiu – referent superior, Primăria comunei Blejești – inspector debutant.
Pentru a se putea înscrie, candidații trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.