Social

Lista priorităţilor pentru locuinţele ANL şi sociale a fost definitivată de municipalitate

Carmen Dumitrescu

Problema spaţiului locativ a fost întotdeauna presantă pentru autorităţile publice locale din Alexandria. Pentru că numărul familiilor tinere sau aflate în dificultate, care ar fi îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă din fondul ANL sau de o locuinţă socială este în creştere permanentă şi numărul de locuinţe este extrem de limitat. Cu toate acestea, în fiecare an se fac eforturi ca împărţirea locuinţelor disponibile să se facă într-o manieră echitabilă, comisia de analiză a solicitărilor realizând deja clasamentul potenţialilor beneficiari şi înaintând lista Consiliului local, care a aprobat  în unaminitate propunerile.

În ceea ce priveşte beneficiarii locuinţelor sociale, lista cuprinde 364 de poziţii, fiind vorba despre persoane aflate în dificultate, care nu au momentan soluţii pentru achiziţionarea unei locuinţe pe cont propriu sau a închirierii uneia din fondul locativ privat. Mai mult, ţinând cont de faptul că unele locuinţe din fondul locativ pot deveni disponibile ca urmare a predării pe bază de proces verbal a titularilor de contracte de închiriere sau a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitve şi irevocabile în care se dispune evacuarea titularilor contractelor de închiriere rău platnici, se impune ocuparea acestora de persoane îndreptăţite. În ceea ce priveşte criteriile eliminatorii stabilite de Consiliul local Alexandria, acestea sunt următoarele: referinţe nefavorabile privind conduita morală a solicitantului şi a membrilor familiei acestuia, de la vecini şi asociaţia de proprietari, precum şi de la conducătorii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul, venitul minim net pe membru de familie să fie mai mic de 600 de lei şi nu pot beneficia de locuinţe din fondul locativ de stat familiile sau persoane care se regăsesc în următoarele situaţii (prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată): deţin în proprietate o locuinţă, au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe sau deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. În ceea ce priveşte criteriile ce vor face diferenţierea între solicitanţi, mai bine punctaţi vor fi chiriaşii din imobilele naţionalizate restituite în natură foştilor proprietari, absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă care lucrează în instituţii de interes public sau în mediul de afaceri privat din municipiul Alexandria, chiriaşii din locuinţele de serviciu ale S.C. Koyo, care fiind disponibilizaţi riscă acum să fie evacuaţi. Punctajul creşte cu 2 puncte cu fiecare copil avut în grijă de familia solicitantă şi cu fiecare an de vechime a cererii solicitantului.

În privinţa locuinţelor din fondul ANL, lista de priorităţi cuprinde 77 de poziţii şi e foarte posibil ca o mare parte a acestora să intre în posesia unei astfel de locuinţe, în contextul în care la Alexandria, în zona fostei unităţi militare, a început deja construcţia câtorva zeci de apartamente.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.