Economie

Lista contribuabililor bun-platnici a fost publicată pe portalul ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că A.N.A.F. a publicat lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care, la finele trimestrului I 2024, nu mai înregistrau obligații fiscale restante.

Condițiile legale necesar a fi îndeplinite în acest scop: a) toate declarațiile fiscale sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal; b) au fost achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei; c) agenții economici nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

Din categoria celor cuprinși în listă fac parte și contribuabilii care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare.

Astfel, la nivelul județului Teleorman, figurează pe această lista 5.032 agenți economici care au îndeplinit până la data de 31 martie 2024, cumulativ, condițiile care au stat la baza întocmirii acestei liste.

Raportat pe fiecare subunitate teritorială, situația se prezintă astfel: 92 de contribuabili mijlocii administrați de Biroul de administrare a Contribuabililor Mijlocii; 2.308 de contribuabili administrați de Activitatea de Colectare (Alexandria); 744 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele; 931 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Roșiorii de Verde; 416 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Orășenesc Zimnicea; 541 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Orășenesc Videle.

Lista contribuabililor bun – platnici poate fi vizualizată accesând următorul link: https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml.

Comments are closed.