Economie

Legea privind dialogul social, modificată / La angajatorul cu minimum 10 salariați, interesele lucrătorilor pot fi apărate de reprezentanții lor, dacă nu există sindicat

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman informează că a fost publicată, în Monitorul Oficial noua Lege privind dialogul social, respectiv Legea nr. 367/2022, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.12.2022, fiind abrogată Legea nr.62/2011 odată cu intrarea în vigoare a noului cadru legislativ.

Printre noile prevederi se numără: – la angajatorul la care sunt încadraţi minimum 10 angajaţi/lucrători şi la care nu există sindicat, interesele angajaţilor/lucrătorilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop, conform legii; – reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor sunt aleşi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor/ lucrătorilor din unitatea respectivă; – este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora în alegerea reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor ori în împiedicarea desfăşurării acestor alegeri; – angajatorul, la cererea angajaţilor/lucrătorilor, va facilita desfăşurarea procedurilor de alegere a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor; – la nivelul angajatorului la care nu există un sindicat, angajaţii/lucrătorii pot constitui un grup de iniţiativă care elaborează procedurile şi/sau regulamentul pentru desfăşurarea alegerii reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor; – procedurile şi/sau regulamentul pentru desfăşurarea alegerilor se comunică angajatorului, care are obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la primire, să informeze toţi angajaţii/lucrătorii unităţii cu privire la conţinutul procedurilor şi/sau regulamentului pentru desfăşurarea alegerii reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor.

Pentru iniţierea şi derularea alegerilor reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, grupul de iniţiativă poate cere consultanţă unei federaţii sindicale legal constituite în sectorul de negociere colectivă respectiv. În cazul în care federaţia sindicală acceptă să ofere consultanţă, reprezentantul acesteia are acces în unitate pentru desfăşurarea procesului privind alegerea reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, cu respectarea regulamentului intern al unităţii.

Pot avea calitatea de reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor persoanele care sunt încadrate la angajator pe baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu şi au împlinit vârsta de 18 ani.

Numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în funcţie de numărul total de angajaţi/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de: a) 2 reprezentanţi, la angajatorii care au sub 100 de angajaţi/lucrători; b) 3 reprezentanţi, la angajatorii care au între 101 şi 500 de angajaţi/lucrători; c) 4 reprezentanţi, la angajatorii care au între 501 şi 1.000 de angajaţi/lucrători; d) 5 reprezentanţi, la angajatorii care au între 1.001 şi 2.000 de angajaţi/lucrători; e) 6 reprezentanţi, la angajatorii care au peste 2.000 de angajaţi/lucrători.

Durata mandatului reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de 2 ani. Persoanele care ocupă funcţii de conducere care asigură reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii/lucrătorii sau care participă la decizia conducerii întreprinderii la nivelul unităţii nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor.  Reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor nu pot desfăşura activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Noua Lege privind dialogul social aduce modificări și în ceea ce privește sindicatele, stabilind că un sindicat poate fi reprezentativ dacă cuprinde cel puțin 35% dintre angajații sau lucrătorii aflați într-un raport juridic de muncă sau serviciu cu societatea respectivă, față de cel puțin 50%+1, cum era până acum.

În unităţile unde nu sunt constituite organizaţii sindicale, angajatorul are obligaţia ca, cel puţin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor, la cererea federaţiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unităţii respective, cu invitarea reprezentanţilor acestor federaţii.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social trebuie analizată cu atenție pentru că aduce o serie de modificări, aspecte despre modalitatea de desfășurare a negocierilor colective și despre contractul colectiv de muncă sunt reglementate pe larg, cum ar fi faptul că durata negocierii colective este de maximum 45 de zile.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.