Social

În iulie, numărul solicitărilor pentru indemnizația de creștere a copilului a fost de două ori mai mare decât media normală

În luna iulie a anului 2016, numărul cererilor pentru intrarea în concediu de creșterea copilului a crescut aproape de două ori față de media normală, respectiv 50 – 60 de solicitări. Potrivit directorului AJPIS Teleorman, luna trecută, la nivelul județului, 112 teleormăneni au solicitat indemnizația pentru creșterea copilului. Explicația este aceea că, începând cu 1 iulie, s-au modificat legislația în ceea ce privește cuantumul indemnizației pentru creștere copil și o parte dintre părinți au amânat depunerea documenteleor până la 1 iulie crezând că vor primi indemnizația numai potrivit noii legi. Ei bine, s-au înșelat, deoarece legea nu se aplică retroactiv, ci de la 1 iulie, iar cei care vor primi bani și pentru lunile anterioare datei de 1 iulie, îi vor primi după calculația făcută în baza vechii ordonanțe.

În ceea ce privește documentația necesară obținerii indemnizației pentru creșterea copilului, Valentin Ghimiș a precizat că cererile şi dosarele cu acte doveditoare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii se depun în continuare la primăria comunei/ oraşului/ municipiului/ respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Actele necesare obținerii drepturilor reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie sunt, pe lângă cererea depusă în acest sens, copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie. Acestea vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele; actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore; dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului; actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc); orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Cererea de solicitare a unui drept nou completează potrivit modelului aflat pe pagina web a MMFPSPVsau a AJPIS Teleorman.

La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită din salarii și asimilate acestora, din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură cum sunt acestea definite de Codul fiscal, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate.

Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.

În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

În situaţia persoanelor care au lucrat într-un stat membru UE și care au dreptul la indemnizaţie în România, pentru conversia în moneda naţională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară depunerii cererii.

Limita minimă a indemnizaţiei crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei este salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent; limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate; suma suplimentară pentru gemeni/multipleți sau pentru situații de suprapunere crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei este salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent; stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.