Economie

ITM Teleorman a verificat modul în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat vizite de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la  angajatorii care desfășoară activități economice principale sau secundare privind primirea, prelucrarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal) de către firme ce desfășoară activități în afara obligativității serviciului universal, cod CAEN 5320 – alte activități poștale și de curier.

În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M.Teleorman au efectuat un număr de  10  controale,  ce au vizat unități de pe toată raza județului Teleorman, fiind verificați un număr de 494 lucrători. Au fost aplicate 24 avertismente și au fost dispuse 24 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate sunt următoarele: lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare la manipulare pachetelor și coletelor; lipsă control medical periodic, evaluare riscuri, plan de prevenire și protecție; lipsă identificare zone cu risc ridicat și specific; lipsă autorizare SSM a activității de curierat cod CAEN 5320.

În perioada de pandemie, serviciile de livrare la domiciliu a unor produse diverse a crescut. În acest context, zilnic, în traficul din localitățile țării, sunt prezenți curieri, aparținând diferitelor firme care prestează servicii de curierat, care sunt expuși la riscuri majore în circulația pe drumurile publice, putând fi angrenați în evenimente de trafic care pot avea consecințe grave pentru sănătatea lor, transmite ITM Teleorman.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă (locul 3 și 4 din ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează, în condițiile în care vehiculul se află în staționare, în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul beneficiarului transportului.

Obiectiv general al acțiunii vizează diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din acest domeniu, iar cele specifice, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în societățile comerciale care au acest obiectiv de activitate, astfel încât să fie realizată și implementată evaluarea riscurilor, de către angajator, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în ceea ce privește expunerea în trafic a curierilor; asigurată întocmirea planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor; asigurată elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; asigurată de către angajator o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți lucrătorii și consemnată în fișa de instruire individuală; implementate măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.