Social

IPJ Teleorman face angajări pentru Poliția Animalelor: un post de ofițer și trei posturi de agent sunt scoase la concurs

Un post de ofițer și trei posturi de agenți de poliție sunt scoase la concurs de Inspectoratul de Poliție Teleorman, pentru Biroul pentru Protecția Animalelor, structură recent înființată în cadrul Ministerului de Interne. Potrivit anunțului postat pe site-ul Poliției Teleorman, încadrarea se face prin încadrare directă, din sursă externă, iar persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a se înscrie la concurs

Astfel, pot participa la concurs/examen, candidaţii care au cetățenia română și domiciliul în țară, cunosc limba română, scris şi vorbit, au capacitate deplină de exercițiu, sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”), au cel puțin 18 ani împliniţi și au studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează.

La concursul pentru postul de ofițer se pot înscrie persoanele care au studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/domenii de știință, artă şi cultură/profile/specializări/specialități: Zootehnie; Psihologie; Drept/științe juridice; Științe economice/economic (toate specializările); Calculatoare/informatică/informatică aplicată sau au studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență: Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice; Științe economice (toate specializările); Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie); Ştiinţe sociale (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie) sau ştiinţe sociale şi politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie); Calculatoare/Informatică/informatică aplicată. Pentru postul de ofițer, perosanele interesate trebuie să știe și că este necesară o vechide de doi ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Pentru cele trei posturi de agent de poliție, persoanele interesate trebuie să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”); dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Pentru înscrierea în vederea participării la concurs, candidații trebuie să trimită dosarul de candidatură, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@tr.politiaromana.ro, în perioada 18 decembrie 2020– 28 decembrie 2020, până la ora 16.00.

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii despre ce documente trebuie să conțină dosarele, precum și ce condiții mai trebuie îndeplinite, accesând pagina de internet a Inspectoratului Județean de Poliție, secțiunea „Carieră”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.