Economie

Inspecția Muncii verifică modul de asigurare a protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni

Inspecția Muncii derulează, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă județene, o acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime  de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă (EU – OSHA), se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii  înregistrate în Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80 000 de decese anual.

Potrivit Eurostat, peste 30 de milioane de tone de substanțe cancerigene, mutagene și reprotoxice  sunt produse anual în Europa. Pe lângă substanțele chimice, există agenți biologici și factori fizici/organizaționali care pot provoca cancer. Boala este în general asociată cu un debut rapid al dizabilității și un grad ridicat de suferință. Numărul mare de lucrători expuși a condus la  acțiuni coordonate pentru protejarea sănătății lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin conştientizarea tuturor riscurilor generate de agenţii cancerigeni şi mutageni, precum și asupra măsurilor de prevenire și control aferente.

Obiectivele acțiunii: prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenții cancerigeni şi mutageni prezenţi la locurile de muncă; creşterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni şi mutageni la locul de muncă; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți cancerigeni şi mutageni; centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea agenţilor cancerigeni la locul de muncă  sunt prevăzute în legislaţia naţională prin HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi HG nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul legislației în domeniu și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Acţiunea se desfăşoară la angajatori din toate domeniile de activitate, care utilizează la locurile de muncă agenţi chimici cancerigeni sau mutageni clasificaţi în categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP), urmărindu-se în mod special întreprinderile mici şi mijlocii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.